luft

Danmark eksporterer mere og mere energiteknologi. Den samlede danske eksport af energiteknologi voksede sidste år med 1,2 % til 61,1 mia. kr. Mere end halvdelen af eksporten var grøn.

"Det er glædeligt at se, at den danske eksport stiger. Og som klima-, energi- og bygningsminister er jeg selvsagt glad for, at vores eksport af energiteknologi også stiger", siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Læs pressemeddelelsen - klik her!

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Danmark er meget langt fra den ønskede grønne førerposition, når det gælder om at genanvende ressourcer. En ny rapport viser, at Danmark tvært imod indtager en kedelig førsteplads i Europa, når det gælder at brænde ressourcer, der ellers kan genanvendes. Og Danmark planlægger oven i købet at fortsætte den linje mange år ud i fremtiden. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til fuld stop for udbygning af affaldsforbrænding.

Det Europæiske Miljøbureau, EEB, udsender i dag en ny rapport, som viser, at Danmark indtager en beskæmmende førsteplads, når det gælder om at brænde affald af frem for at genbruge det.

- Genanvendelse af ressourcerne er afgørende, for der er simpelthen kun et vist mål af hver. Derfor opfordrer vi regeringen til at indføre et øjeblikkeligt stop for alle nybygninger og udvidelser af affaldsforbrændingsanlæg, mens vi tænker os om endnu en gang. For det er ikke kun værdifulde ressourcer, vi brænder af. Vi sender også arbejdspladser og grøn udvikling ud gennem samme skorsten, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. En undersøgelse fra EU’s Miljøagentur viser, at, at der fra 2000 til 2007 blev skabt 45 procent flere jobs i Europa i relation til genbrug og at disse jobs ligger i den høje ende af indkomstskalaen.

Klimakommisær Connie Hedegaard forventer, at der frem mod 2020 kan skabes op mod 20 millioner nye grønne jobs i EU.

Udover Luxemburg er Danmark det land i EU, der producerer mest affald og hele 85 procent af det brændbare affald kan genanvendes. De ressourcer, vi smider ind i forbrændingsovnene, er for eksempel store mængder af bioaffald, metal og glas – men også plastik. Det skal vi lære at genanvende i stedet.

Men Danmark planlægger snarere at brænde endnu flere ressourcer af. Ikke kun bygges der disse år nye forbrændingsanlæg. De bygges også med indbygget overkapacitet.

Danmarks Naturfredningsforening udlægger dette som om, at der skal importeres affald til forbrænding og det er stik mod både EU’s såvel som dansk målsætning. Her mener Danmarks Naturfredningsforening, at regeringen i lagt større grad skal tilskynde kommunerne til mere genanvendelse og biogasproduktion fra det grønne affald.

- Danmark har en særlig udfordring fordi, vi efterlader enorme mængder af affald - mere end de fleste på kloden. Sammenholdes dette med, at vi ikke har jomfruelige ressourcer selv i Danmark, så er det centralt for såvel miljø og natur som for dansk erhvervsliv, at vi lærer at genanvende materialerne i udtjente produkter og dermed bliver mindre afhængige af materialer fra verdensmarkedet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Også EU advarer om, at udviklingen går i den forkerte retning. Således har EU Parlamentet udarbejdet en liste over såkaldte kritiske råstoffer, som vi allerede inden for de næste ti år får svært ved at skaffe adgang til. Parlamentet understreger endvidere, at genanvendelse giver grønne arbejdspladser, mindre luftforurening og bakker også op om, at trykket på verdens økosystemer kan lettes ved genanvendelse.

Kilde: www.dn.dk

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s


Lisbeth Ljungstrøm er ansat som ny driftschef i Bionaturgas Danmark.


Naturgas Fyn har pr. 1. marts ansat Lisbeth Ljungstrøm som ny driftschef i datterselskabet 
Bionaturgas Danmark. 


Hermed understreger Naturgas Fyn sit ønske om at skabe et solidt afsæt for selskabets aktiviteter som ny nøgleaktør inden for bionaturgasproduktion.


Lisbeth Ljungstrøm vil få ansvar for drift og optimering af samtlige Bionaturgas Danmarks kommende biogasproduktions- og -opgraderingsanlæg. 


Ansættelsen er endnu en markering af
 Naturgas Fyns oprustning på biogasområdet og en understøttelse af selskabets erklærede mål om at være involveret i mindst 50 procent af den danske biogasopgradering.


Udviklingsdirektør i Naturgas Fyn og direktør for Bionaturgas Danmark, Hans Duus Jørgensen, siger om valget af Lisbeth Ljungstrøm:- Med ansættelsen af Lisbeth Ljungstrøm markerer vi, at Bionaturgas Danmark i alle henseender af udvikling og drift af bionaturgasanlæg ønsker at stille med den stærkeste holdopstilling. Vi er meget bevidste om det ansvar, vi påtager os som nøgleaktør i opbygningen af den danske bionaturgassektor og tilvejebringelsen af danskernes mulighed for smidigt at kunne overgå til CO2-neutral grøn energi, siger Hans Duus Jørgensen.- Lisbeth Ljungstrøm besidder præcis den erfaring og knowhow, der kan give os den optimale udnyttelse af og synergieffekt mellem vores kommende bionaturgasanlæg og som kan sikre, at vores investering forvaltes bedst muligt. Vi ser frem til at byde Lisbeth Ljungstrøm
 velkommen, fastslår han.

Lisbeth Ljungstrøm har indgående erfaring med biogassektoren og har de seneste syv år været en aktiv del af driften og optimeringen af Ribe Biogas, senest som direktør for selskabet.


Se mere om Bionaturgas Danmark på www.bionaturgasdanmark.dkLisbeth Ljungstrøm tiltræder som ny driftschef for det nystiftede selskab Bionaturgas Danmark.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Bekymringen for, at kommunerne planlægger energien i 98 forskellige retninger, får ikke Martin Lidegaard til at haste energiforligets analysearbejde. Det fortalte ministeren på sidste uges samråd

Energiforliget fra sidste år ligger op til, at der frem mod 2020 i alt skal investeres 50-100 milliarder kroner i energisystemets grønne omstilling. Penge, som allerede nu tripper for at komme ud at arbejde, men hvor private aktører, kommuner og stat af regeringen er opfordret til at afvente resultaterne af fire analyser, som skal udarbejdes i løbet af 2013.

Analyserne omhandler: Fjernvarmenettets fremtid, Naturgasnettets fremtid, Renovering af den offentlige bygningsmasse samt Biogassens fremtidige rolle.

Og det er sådan set fornuftigt nok. Problemet er blot ifølge energiordfører Lilleholt er blot, at samfundet ikke har tid til at vente et helt år på, at analyserne skrives færdig.

- Risikoen for, at der kan ske fejlinvesteringer, er helt enorm, forklarede Lars Christian Lilleholt på samrådet.

Han mener, at der er behov for at fremrykke den nationale strategi, så man dermed undgår, at 98 kommuner gør hver sit, som han ser, at det er ved at ske i dag.

Eksempelvis er nogle kommuner i fuld gang med at planlægge nye biomassefyrede kraftvarmeværker, andre lægger planer for fjernvarmes fremtid, mens andre igen arbejder med ambitiøse planer for udvidelse af vindenergien. Alt sammen uden at skele til, hvad der sker i nabokommunen.

Kilde: inbiom.dk (Fjv.dk, onsdag den 26. februar)

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

De klassiske tørvaskere, fx fra Thyregod, har fortsat deres berettigelse i rensekæden

Sukkerrroer har et stort potentiale til biogas, men jorden er en udfordring, som blandt andet sortsvalget har indflydelse på.

Et sorts-, optagnings- og renseforsøg udført af AgroTech på JB4 i Vendsyssel i 2012 viser et stort potentiale i såkaldte energiroer til biogasproduktion.

I forsøgene er der høstet helt op til 16,8 ton roetørstof pr. hektar, og i gennemsnit i afprøvningen af ti sorter er der høstet 15,5 ton roetørstof pr. hektar, hvilket gør afgrøden særdeles interessant som alternativ til den anden store energiafgrøde, majs, især på knap så majsegnede lokaliteter.

Men, og det er et stort men, sammen med roerne blev der også høstet mellem 4,9 og 7,1 ton jord pr. hektar, der efterfølgende har skullet renses fra i vådvaskere, hvor i gennemsnit 20 procent af jordmængden har kunnet renses fra. Så den største enkeltfaktor i forsøget på at undgå den jord, der er ren gift for et biogasanlæg, er sortsvalget, lyder konklusionen.

Kilde: inbiom.dk (Landbrugsavisen.dk, fredag den 22. februar)

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Klimaministeren gav halmleverandørerne et klart svar, men ingen løsning på faldende forbrug

Der er ingen akut håndsrækning fra klima- og energiminister Martin Lidegaard (rad.), selv om efterspørgslen på halm vil falde med i omegnen af 340.000 ton årligt. Den besked fik formand for Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, i dag på et møde med ministeren.

- Ministeren siger, at han ikke umiddelbart har mulighed for at hjælpe os, fordi han ikke vil tvinge nogen til at købe halm, siger Hans Stougaard.

Stougaard havde netop anmodet om mødet for at få et konkret svar fra ministeren på, om han kan og vil hjælpe. Ifølge Hans Stougaard vil brug af dansk halm skabe arbejdspladser og bidrage til samfundsøkonomien. Samtidig er det CO2-neutralt, og det giver umiddelbart mere mening at bruge dansk halm end at importere træpiller fra andre lande, der skal sejles her til, mener han.

Ifølge Hans Stougaard fortalte Martin Lidegaard, at regeringen arbejder for tvungen brug af andengenerations biobrændstoffer i benzin og diesel, og det giver gode muligheder for etanol lavet af halm efter 2017, hvis alt går vel. Men halmleverandørerne frygter, at når først forbruget falder, så sælger landmændene ballepresserne og andet udstyr, og så bliver det svært at få produktionen op igen.

Hans Stougaard havde håbet, at ministeren ville hjælpe med at sikre en efterspørgsel på halm, hos varmeværkerne, der skærer ned på halmen for at bruge flere importerede træpiller.

Kilde: inbiom.dk (Landbrugsavisen.dk, torsdag den 21.februar)

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Der har manglet tørstof i den gylle, der bliver leveret til verdens største biogasanlæg. Nu skal dybstrøelse og kyllingemøg sætte gang i processerne

Verdens største biogasanlæg er ikke kommet over sin første fødselsdag helt uden vanskeligheder. Maabjerg Bioenergy, som anlægget ved Holstebro hedder, har manglet tørstof i gyllen.

- Selve anlægget producerer den gas, det skal med de råvarer, der kommer ind. Problemet er, at råvarerne ikke har været så gode, som projekteret, siger Kristian Gade, som er formand for den leverandørforening, der har ansvaret for at levere de enorme mængder gylle.

Løsningen hedder kyllinge- og hønsemøg samt dybstrøelse.

- Vi er så småt begyndt med at køre seks læs dybstrøelse på dagligt. Det skal gøres seks dage om ugen. Vi kan sagtens skaffe den dybstrøelse, der skal til, siger Kristian Gade, som selv er en af de landmænd, der pludselig bliver leverandører til selskabet, han er formand for. Det har han ikke været hidtil.

- Jeg leverer dybstrøelse, og så får jeg gylle retur, siger Kristian Gade.

Leverandørforeningen til Maabjerg Bioenergy har 135 medlemmer, og 15-20 af dem skal til at levere dybstrøelse til anlægget i Holstebro.

- Det hele handler om, at vi får fuld gas på anlægget, og at det bliver fyldt med gode råvarer. Anlægget har bevist, at det godt kan producere gas med knap så gode råvarer. Anlægget kan ikke gøre for, at råvarerne ikke har været i orden, siger han.

Kilde: inbiom.dk (Maskinbladet.dk, torsdag den 21.februar)

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Fra i dag og frem til den 27. marts er det igen muligt at søge om tilskud til nytænkende projekter, der kan styrke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet og dermed bidrage til en grøn omstilling af hele sektoren.

Erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) åbner nu for den første ansøgningsrunde i 2013. Puljen er denne gang på op til 140 mio. kr. Der kan søges om tilskud fra 0,25-15 mio. kr. pr. projekt. Puljen kan ansøges af virksomheder og brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige forskningsinstitutioner.

Projekter med effekter
Ansøgningerne vil blive bedømt ud fra 8 kriterier, der er beskrevet i erhvervsstøtteordningens strategi for 2011-2013. De 8 kriterier handler om forretningsorienteret nytænkning af bæredygtighed, effektivitet og værdiløft, og de fokuserer på væsentlige problemer og udfordringer for fødevareerhvervet: Fra reduktion af miljø- og klimapåvirkning over forbedret dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og arbejdsmiljø til en mere effektiv videndeling og ambitiøse forretningsstrategier for projekternes resultater.

Kriterierne stiller krav om visionære løsninger på udfordringerne, og sammen med de øvrige vilkår for projekterne, er de beskrevet udførligt i indkaldelsen - en vejledning til ansøgere.

Erfaringen fra tidligere ansøgningsrunder peger på, at projekter med en klar og konkret forretningsplan klarer sig bedst. Det handler om at tydeliggøre, hvordan ansøgerne vil omsætte projektets resultater til konkrete, kommercielle indsatser og derved sikre en samlet set større effekt i forhold til bæredygtighed, effektivitet og værdiløft.

Ansøgningsfristen er den 27. marts 2013 kl. 12:00.

Informationsmøder i Vejle og København
På møderne vil du få information om ændringer og nye tiltag i forhold til tidligere indkaldelser, få vejledning til at undgå fejl og mangler i ansøgningen, netværke med andre potentielle ansøgere og naturligvis få mulighed for at møde sekretariatets medarbejdere. Informationsmøderne finder sted den 26. februar i Vejle og den 28. februar i København.

Læs mere om GUDP, tilmeld dig informationsmøderne, find ansøgningsmateriale og projekteksempler

Yderligere oplysninger
Mette Leiholt, Center for Innovation, tlf. 2523 8532

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - NaturErhvervstyrelsen

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Ny erhvervsklynge skal give vækst i ny cleantech branche. Kick-off møde for erhvervsklyngen blev afholdt i Skive i forbindelse med Grøn Gas til Transport konferencen den 31. januar.

ammongasGrønne gasser bliver en central del af fremtidens energisystem. Der bliver skabt en masse jobs på området, hvor biogassen produceres og derfor har Region Midtjylland, HMN Naturgas, Skive og Lemvig kommuner bidraget konkret til at starte en Grøn Gas Erhvervsklynge op.

Klyngen skal samle gasvirksomheder og dække deres behov for viden, samarbejde og innovation for at skabe de mange nye jobs til en grønnere energiforsyning.

HMN Naturgas er meget begejstret for det nye samarbejde. Administrerende direktør Susanne Juhl siger:

- Biogassen skal ud på naturgasnettet for at regeringen kan opfylde sine ambitiøse målsætninger med halvdelen af gyllen omsat til energi. Vi har konkrete planer om at opgradere biogas flere steder i regionen og distribuere det via naturgasnettet.

- Vi vil meget gerne være med til at skabe erhvervsudvikling og innovation i kølvandet på vores investeringer. Vi er i dialog med flere virksomheder og biogasproducenter og håber, at denne klynge kan bidrage til at skabe mange nye jobs på et område med fremtiden foran sig, slutter Susanne Juhl.

Klyngen skal forbedre beslutningsgrundlaget for investeringer i opgradering og metanisering af biogas, og der kommer flere demo-aktiviteter på bl.a. Aarhus Universitet i Foulum. Derudover skal klyngen lave en række erhvervsrettede aktiviteter for klyngemedlemmer i forbindelse med de kommende investeringer.

Klyngen kan ses som en spin-off klynge udsprunget af Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM), VE-Net og Transportens Innovationsnetværk (TINV). Konsortiet bag erhvervsklyngen består af HMN Naturgas, Skive Kommune, Lemvig Kommune, BioenergiVest, Ammongas, Dansk Gasteknisk Center, Teknologisk Institut (VE-Net), Transportens Innovationsnetværk, Agro Business Park og Aarhus Universitet.

Klyngen er åben for alle interesserede virksomheder og offentlige gasinteressenter. Klyngen forankres i Agro Business Park i Foulum.

Yderligere oplysninger
HMN Naturgas: Adm. Direktør Susanne Juhl, 62259100, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Agro Business Park: Projektleder Knud Tybirk 40301141, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Regeringens klimaplan kommer forhåbentlig om få uger. Den kommer til at indeholde et udspil om gas til tung transport, sagde klima- og energiministeren ved Grøn Gas til Transport i Skive.

Inden for de seneste 10 år er oliepriserne begyndt at løbe fra gaspriserne. Det betyder, at gas prismæssigt begynder at blive konkurrencedygtigt med diesel. Det er interessant, fordi gas byder på en række fordele miljø og klimamæssigt. Derfor er der ingen tvivl om, at tung transport – eksempelvis busser – kommer til at køre på gas.

Det sagde klima- og energiminister Martin Lidegaard, da han i dag deltog i åbningen af konferencen og udstillingen Grøn Gas til Transport i Skive den 31. januar.

Klimaplan inden for få uger

Han forventede, at regeringens bebudede klimaplan vil blive offentliggjort inden for nogle uger.

”Den kommer til at indeholde en lang række virkemidler, især inden for transport og landbrug. På transportområdet går hovedstrømmen i retning af at gøre køretøjerne mere effektive med de brændsler vi har i dag, og på lidt længere sigt bliver el, brint og biofuels en del af transportsektoren. Med hensyn til tung transport, så er der ingen tvivl om, at vi får brug for gassen til eksempelvis busser,” sagde Martin Lidegaard.

Anvendelsen af gas i busser vil give en miljøgevinst med det samme, fordi busser på gas udleder langt færre forurenende partikler end busser på diesel. Til gengæld kommer klimagevinsterne først for alvor efterhånden som den fossile naturgas bliver erstattet af biogas og andre grønne gasser.

”Det væsentlige er, at vi nu kommer i gang med at få gassen ud at arbejde i den tunge transport. Vi skal i gang med at få nogle køretøjer, der kan køre på gas. Vi skal i gang med at producere mere grøn gas, og så skal der etableres en infrastruktur med gasfyldestationer, så vognmænd og kommuner kan benytte gas som brændstof,” forklarede han.

Det er baggrunden for, at regeringen i sidste uge bevilgede 20 millioner kroner til etablering af strategiske partnerskaber med kommuner, vognmænd og store virksomheder, som er interesserede i at lægge deres transport om til gas.

EU-kommissionen ønsker gasfyldestationer

Martin Lidegaard oplyste i øvrigt, at EU-kommissionen i sidste uge kom med et udspil om, at der skal etableres et netværk af gasfyldestationer over hele Europa, så der bliver højst 150 kilometer mellem stationerne i 2020.

”Det er jo stadig kun et udspil fra kommissionen, men det bliver vigtigt at få på plads. Det er ikke rasende dyrt at bygge gasladestandere, men det koster noget, og i staten skal vi selvfølgelig støtte der hvor det giver den bedste samfundsøkonomi.”

Afhængig af kommuner og store aktører

Klima- og energiministeren fastslog også, at det bliver afgørende, at kommuner, store vognmænd og virksomheder med megen transport går i gang med at fremme udviklingen.

”Der er ingen tvivl om, at gas i tung transport har fremtiden for sig. I staten kan vi selvfølgelig gøre noget der, hvor vi selv har køretøjer, men vi er også afhængige af, at vi har nogle gode, stærke aktører i kommuner, vognmænd og virksomheder, som vil være med til at skabe det volumen, der skal til,” sagde Martin Lidegaard.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Konferencen og udstillingen Grøn Gas til Transport i Skive 31. januar sender stærkt signal til politikerne om, at både virksomheder og teknologi er klar til at levere gas til danske biler.

Når konferencen og udstillingen Grøn Gas til Transport i Skive åbner dørene i morgen, torsdag den 31. januar, så er alle forventninger allerede overgået med 316 tilmeldte deltagere og 19 udstillere.

”Vi havde optimistisk sat et mål på 200 konferencedeltagere, så det overgår alle forventninger. Med så massiv en opbakning sender hele den skandinaviske branche for grøn gas til transport et stærkt signal til de danske politikere om, at både teknologien og virksomhederne er klar. Det der skal til, er, at politikerne beslutter sig for at virkeliggøre deres ønske om at fremme gas i transportsektoren, siger projektleder Steen Hintze fra Energibyen Skive.

Også hos arrangørerne af udstillingen, Vmarketing, er billedet klart.

”På ganske få måneder er det lykkedes os at få arrangeret en udstilling med 18 indendørs stande og 4 udstillede køretøjer udendørs, i alt 19 udstillere. Dialogen med virksomhederne fortæller os, at de er klar.
Mange danske virksomheder vil kunne opnå stigende vækst og beskæftigelse, hvis politikerne fremmer brugen af gas til transport, og det vi ikke kan selv endnu, har eksempelvis svenske og norske virksomheder kompetencer til,” fortæller Kris Vetter fra Vmarketing, der har stået for at få udstillingen op at stå.

Han noterer sig også, at det med kort varsel er lykkedes fire bilfirmaer – Mercedes, VW, Fiat og Subaru – at komme med på udstillingen, selv om de fleste af de udstillede biler er hentet til Danmark fra udlandet. Herudover deltager flere virksomheder fra Sverige og Norge i udstillingen.

Pressen er naturligvis velkommen til at møde op og overvære arrangementet i Kulturcenter Limfjord i Skive.

Bemærk at klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard taler om perspektivet for gas og biogas til transport kl. 9.55-10.15.

Se hele programmet på www.gaskonference.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Projektleder Steen Hintze, Energibyen Skive, tlf 21 79 07 99, Kris Vetter, indehaver af Vmarketing, 40 10 66 68, Pressekoordinator Poul Erik Pedersen, tlf 22 33 95 51

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Stort potentiale for at kombinere vækst med bedre miljø og klima ved at udnytte biogas i transportsektoren.

Der er markante miljø- og klimamæssige fordele ved at udnytte biogas i transportsektoren. Derfor samles en række kommuner, virksomheder og brancheorganisationer i slutningen af januar i Skive for at sætte fokus på, hvordan de Skandinaviske lande kan skabe et nyt marked.

”I både kommunerne, transportbranchen og industrien er der et stort potentiale for at udnytte biogas – men også naturgas – til transport. Derfor samler vi nu både kommuner, trafikselskaber, transportbranche og gasindustri ved en kombineret konference og udstilling med titlen Grøn Gas til Transport,” fortæller projektkoordinator Steen Hintze fra Energibyen Skive, der netop selv er i gang med at indkøbe gasbiler og etablere en gasfyldestation.

Opbakning til regeringen

En stor tilslutning til arrangementet tyder på, at der er klar opbakning til regeringens mål om at øge anvendelsen af grøn gas i transportsektoren .

Allerede nu er der mere end 130 tilmeldinger til konferencen, og udstillerne repræsenterer en lang række aktører fra forskellige brancher indenfor transport-, biogas- og naturgassektoren.

Udstillingen kommer til at omfatte flere af de største bilproducenter, der producerer gasbiler, men også virksomheder, der arbejder med produktion, forædling og komprimering af biogas samt etablering af gasfyldestationer og distribution af gas.

”Med hensyn til udnyttelse af grøn gas til transport er vi i den heldige situation, at vi i Danmark kan trække på velafprøvede teknologier, som ikke mindst er udviklet i Sverige. Derfor har vi da også svenske oplægsholdere, udstillere og konferencedeltagere, som kan give det danske marked inspiration til, hvordan vi kan udvikle et dansk marked for grøn gas til transport,” siger Steen Hintze.

Grøn energi og miljø

Biogas er vedvarende energi. Når det erstatter fossile brændsler som benzin og diesel, reduceres udledningerne af drivhusgasser. Når biogassen produceres på basis af husdyrgødning medfører den samtidig markante reduktioner i udledningen af drivhusgasser fra landbruget. Derfor kan anvendelse af biogas i transportsektoren bidrage med markante fremskridt i klimaindsatsen.

Samtidig har både biogas og naturgas en renere forbrænding, som betyder, at nærmiljøet skånes for udledninger af både partikler og de såkaldte kvælstofoxider (Nox), som udledes i betydelige mængder fra konventionelle køretøjer.

Vækst og arbejdspladser

”Når vi i dag køber benzin og diesel baseret på olie fra eksempelvis Mellemøsten, så er vi med til at placere store investeringer i energiproduktion i andre lande. Ved at investere i en øget biogasproduktion og udnyttelse af gassen i transportsektoren sikrer vi, at vi placerer en øget andel af investeringerne i fremtidiens energiproduktion herhjemme. Dermed får vi ikke blot mere grøn energi, men også et stærkere grundlag for økonomisk vækst og arbejdspladser herhjemme,” fastslår Steen Hintze.

Mere om Grøn Gas til Transport på www.gaskonference.dk

Tilmelding til udstilling på www.bioenergi.dk

Yderligere oplysninger, kontakt Steen Hintze, tlf 21 79 07 99, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

martin lidegaard lastbil

Klima, energi og bygningsminister Martin Lidegaard åbner konferencen og udstillingen Grøn Gas til transport i Skive d. 31. januar.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Miljøstyrelsen sender nu VVM-redegørelse i høring, samtidig med en høring af Holstebro Kommunes lokal- og kommuneplaner for Maabjerg Energy Concept.

Processen for miljøgodkendelse af det vestjyske bioraffinaderi Maabjerg Energy Concept har nået en vigtig milepæl: VVM-redegørelsen, som redegør for, hvordan anlægsprojektet vil påvirke det omgivende miljø, er klar til offentlig høring, samtidig med en høring af lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen for Holstebro-bydelen Måbjerg, hvor der bl.a. skal opføres et nyt fabriksanlæg til produktion af 2. generations bioethanol baseret på halm.

Konsortiet bag Maabjerg Energy Concept består af vestjyske forsyningsselskaber samt DONG Energy og Novozymes. Parterne ønsker at etablere et stort bioraffinaderi, hvor produktion af bioethanol til transportbrændstof indgår i en tæt symbiose med biogas, el- og fjernvarmeproduktion i det eksisterende biomassefyrede kraftvarmeværk Måbjergværket, og det nyopførte biogasanlæg Maabjerg BioEnergy.

Maabjerg Energy Concept vil være baseret på en effektiv udnyttelse af bio-råvarer, som er restprodukter fra landbruget og fødevareindustrien, bl.a. halm, gylle og ostevalle. Det bliver til grøn energi, som totalt set vil erstatte så store mængder fossile brændstoffer, at den samlede klimagevinst bliver en årlig CO 2-reduktion på 434.000 tons.

De eksisterende grønne energianlæg gør Måbjerg til det perfekte sted at skabe et sammenhængende bioraffinaderi, siger bestyrelsesformand i Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby:

”Holstebro Kommune var fremsynet, da man i sin tid udarbejdede kommuneplanen for Måbjerg. Området er allerede udlagt til sådan en type virksomhed, som vi ønsker at drive. Derfor tror vi på, at vi vil opleve en god proces og en god dialog omkring miljøgodkendelsen, på samme måde som da vi byggede biogasanlægget.”

I forbindelse med høringen af de tre planforslag vil kommunen til januar afvikle offentlige møder, hvor bl.a. naboerne får mulighed for at komme i direkte dialog med Maabjerg Energy Concept. Det glæder bestyrelsesformanden sig til.

”Vi oplever en meget stor interesse for og opbakning til projektet, både fra embedsmænd, politikere og borgere i lokalområdet. Ud over miljøgevinsten ved at producere 2. generations bioethanol og biogas, så vil vi også skabe cirka 4000 arbejdspladser alene i byggefasen og cirka 2000 permanente job, så specielt her i lokalområdet er folk meget ivrige for, at vi skal komme i gang,” fortæller Jørgen Udby.

Foruden opførelse af en meget stor bioethanolfabrik, omfatter planerne for Maabjerg Energy Concept en ombygning af det snart 20 år gamle Måbjergværket og en mindre udvidelse af kapaciteten hos Maabjerg BioEnergy. Miljøgodkendelsen indeholder også opførelse af et nyt affaldsbehandlingsanlæg, og et opgraderingsanlæg på brint, men disse anlæg er indtil videre sat på ”stand by”, indtil forholdene for sådanne anlæg er mere afklaret. Samlet set er der tale om en nyinvestering på godt 2.5 milliarder kroner.

”Det går rigtig godt med optimering af projektet, hvor der lige nu er 90 mand beskæftiget. Vi har positive drøftelser med en række finansielle institutioner for at rejse den nødvendige kapital, og så foregår der en god dialog med ministerier, styrelser og politikere for at sikre, at vi får de nødvendige rammevilkår”.

”Sidstnævnte får afgørende betydning, når vi til april 2013 skal beslutte os for at gå videre med Maabjerg Energy Concept. Med de rigtige rammebetingelser, kan vi straks gå i gang med detailprojekteringen så det første spadestik kan tages i foråret 2014 – med planlagt produktionsstart allerede i 2016,” siger Jørgen Udby.

Følg bioraffinaderiet via hjemmesiden: www.maabjergenergyconcept.dk.

maabjerg bioethanolfabrik

Visualisering af Maabjerg Energy Concept. Her er det den kommende bioethanolfabrik. Illustration: COWI

 

Fakta om Maabjerg Energy Concept - MEC

Selskabet MEC I/S er etableret i august 2011, og er et konsortium bestående af Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S, nomi I/S, der ejer 50 procent - og 50 procent, som ejes af DONG Energy A/S og Novozymes A/S.

Konsortiet investerer 40 mio. kr. i at undersøge muligheden for at bygge et 2. generations bioethanolanlæg baseret på halm i Måbjerg mellem byerne Struer og Holstebro.

Konceptideen er at etablere et raffinaderi, hvor produktionen af 2. generations bioethanol kobles sammen med den eksisterende biogasproduktion og kraftvarmeproduktion i Måbjerg.

Herved udnyttes synergien mellem anlæg, ressourcestrømme og restprodukter så optimalt, at stort set ingen restprodukter, energier eller næringsstoffer går tabt i de tilførte biomasserestprodukter.

Raffinaderiets bioethanolanlæg vil årligt forarbejde 400.000 tons halm

I forvejen forarbejdes hos Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket 650.000 tons biomasse fra gylle og industrielle restbiomasser, samt 50.000 tons dagrenovation, 45.000 tons erhvervsaffald.

Raffinaderiet vil årligt producere 73 millioner liter bioethanol, 99 millioner kubikmeter biogas, hvoraf ca. 76 millioner kubikmeter biogas vil blive opgraderet til ca. 47 millioner kubikmeter VE-gas (grøn naturgas), samt fjernvarme til 20.000 husstande og el svarende til forbruget i 25.000 husstande.

Produktionen vil erstatte så store mængder fossile brændsler, at det samlet set giver en CO 2-reduktion på 434.000 tons pr. år.

Når anlægget tages i brug vil de kommunale klimaregnskaber i Holstebro og Struer udvise en negativ bundlinje, idet det samlede CO2-regnskab vil blive reduceret med 140 %.

Raffinaderiet vil skabe ca. 2000 varige arbejdspladser, og vil forbedre bruttonationalproduktet med 1.6 mia. kr. om året.

Raffinaderiet vil samlet set koste 2,5 mia. kr. i nyinvesteringer, hvoraf bioethanol anlægget udgør ca. 1.8 mia. kr., og den resterende investering medgår til ombygning og udbygning af de eksisterende anlæg.

Konsortiet forventer, at der kan træffes en beslutning om at gå videre med projektet i løbet af foråret 2013, hvorefter anlægget kan idriftsættes i første halvår af 2016.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

De grønne organisationer har på klimakonferencen i Doha udpeget Danmark til det mest klimavenlige land i verden. Klima-, energi, og bygningsminister Martin Lidegaard glæder sig over, at Danmark får anerkendelse for, at vi går forrest i den grønne omstilling.

Læs pressemeddelelsen - klik her!

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

For de 2 mest anvendte opgraderingsmetoder, er amin-processen (model AMMONGAS) klart overlegen i forhold til trykvands-processen på alle områder, især hvis man sammenligner retvisende.

Denne artikel viser, at man skal sammenligne ”pærer med pærer” er aminprocessens energiforbrug også konkurrencedygtig.
I begge processer absorberer man kuldioxiden, CO2 i en væske i en kolonne, og driver den ud af væsken igen i en anden kolonne.

I trykvandsprocessen anvendes vand, men da vand ikke kan opløse ret meget CO2 må processen ske under tryk ( f. eks. 8 bar), og behøver trods trykket store vandmængder. I aminprocessen anvendes en vandig opløsning af en svagt basisk væske (en amin), der er langt mere effektiv i henseende til at kunne opløse CO2.

Derfor behøver denne proces ikke at foregå under tryk, og kan nøjes med et mindre cirkulerende væskeflow, hvilket naturligvis gør denne proces billigere og mindre pladskrævende, samt meget billigere i elforbrug, fordi der hverken skal sættes tryk på væsken eller gassen.

Træerne vokser imidlertid ikke ind i himlen, for når aminen har let ved at absorbere CO2, betyder det også, at der skal varme til at drive den ud igen af vaskevæsken. Derved får processen i modsætning til trykvandsprocessen, et varmebehov. Både varme- og elbehov er for begge processer naturligvis noget afhængig af rammebetingelserne.

Her følger imidlertid et forsøg på at sammenligne.
Aminprocessen er baseret på målinger og beregninger ud fra opgraderingsanlægget på Hashøj Bioenergi leveret af AMMONGAS, og for trykvandsprocessen baseret på, hvad en af de største udbydere af denne proces angiver i sine brochurer.

Som overordnede rammebetingelser er her valgt:
Indholdet af metan i den rå biogas: 67% og i den rensede gas 98,5% ved 4 bars overtryk og tørret ned til et dugpunkt på -7grader C, udetemperaturen er ”årsmiddel”, El pris 60 øre/kWh og varmen baseret på træpiller til 1800 kr./ton. I genbrug af spildvarmen fra aminanlægget er regnet til 50%.

Med disse forudsætninger kan så udregnes følgende pr. m3 opgraderet gas: Ved omregningen mellem El og varme er regnet med, at der incl. transmissionstab kan laves 0,4 kWh el af en kWh varme (langt den største del af vores el kommer stadig fra en varmekilde).

Tallene tager ikke højde for, at aminprocessen mestrer et metantab på under 0,1%, hvor trykvandsprocessen nok behøver en energikrævende incinerator for at nå samme renhed.

Af tallene fremgår, at energiforbruget overordnet set er ens for de 2 processer, men forholdet vil i de enkelte tilfælde variere på grund af, at forskellige rammebetingelser påvirker de to processer forskelligt. Set med samfundsøjne er det også bemærkelsesværdigt, at sammenlignes ”pærer med pærer”, altså regnes al tilført energi om til en varmekilde, har aminprocessen det mindste energiforbrug.

Hertil kommer, at aminprocessen som varmekilde kan bruge varmekilder der er markant billigere end træpiller, eller f. eks spildvarme fra en motor.

De fleste steder vil der være nok at bruge aminprocessens spildvarme til (f. eks til opvarmning af reaktorerne), men der vil være steder hvor det ikke er muligt at bruge noget spildvarme.

I sådanne tilfælde vil en trykvandsproces umiddelbart være billigere i drift med de i sammenligningen anvendte energi priser.
Ved valget af proces må aminprocessens øvrige fortrin imidlertid også tages i betragtning.

De væsentligste af disse er: Lavere pris, større effektivitet, altså renere gas, mindre metan-udslip, mindre pladsbehov, nemmere og billigere service, kan reducere 1600 ppm svovlbrinte til 1 ppm, producerer ikke spildevand, levere en steril gas uden risiko for bakteriekim, ingen risiko for begroning i selve anlægget, mulighed for hurtig, kvalificeret dansk service, små kompressorer, da
CO2 fjernes før komprimering, kan efter aftale produceres lokalt. Tekst: Anker Jacobsen, civ. ing. og direktør i AMMONGAS.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s


Foreningen for Danske Biogasanlæg, Brancheforeningen for Biogas og Aarhus Maskinmesterskole har indgået aftale om en ny uddannelse som skal sikre nuværende og fremtidige biogasanlæg dygtige medarbejdere.


Formålet er, at sikre såvel eksisterende biogasanlæg såvel som kommende anlæg et løft i vidensniveauet og dermed opfylde de krav, som regeringen og Folketinget har udstukket for biogasbranchen.

- I forbindelse med det nye energiforlig, var det et klart ønske fra Folketingets partier, at biogasbranchen fokuserede mere på uddannelse i fremtiden, siger formand for Foreningen af Danske Biogasanlæg og Brancheforeningen for Biogas Aksel Buchholt.

- Derfor var det vigtigt, at vi fik lavet en overordnet uddannelsesplatform, hvor vi kan sikre at vore direktører og driftsledere også i fremtiden besidder de nødvendige kompetencer for at drive biogasanlæggene, siger Aksel Buchholt.
Derfor har biogasbranchen og Aarhus Maskinmesterskole indgået en partnerskabsaftale med henblik på blandt andet efteruddannelse af teknikere.

- Vi har igennem længere tid arbejdet målrettet med en specialiseringslinje for vores studerende indenfor området vedvarende energi, fortæller prorektor Jesper Kofoed Petersen fra Aarhus Maskinmesterskole.

- Derfor ser vi aftalen med biogasbranchen som en naturlig videreudvikling af dette område, hvor vi samtidig kan knytte vores egne studerende på energilinjen tættere sammen med virkeligheden indenfor biogasområdet, fortsætter han.
Maskinmestre forbindes ofte med søfart, men over 80 % af maskinmestrene arbejder i dag indenfor vedligeholdelse, optimering og drift af store komplicerede tekniske anlæg og maskiner på eksempelvis kraftværker, indenfor olie- og gasproduktion samt i vindmølleindustrien mm.
Uddannelsesforløbet vil, udover tekniske- og biomasserelaterede elementer, bestå af emner som ledelse, logistik, lovgivning og gøre brug af både fremmødeundervisning samt fjernundervisning.

- Ved at tilrettelægge et uddannelsesforløb, der tager afsæt i de kompetencer vi har i huset, og skræddersy et fleksibelt forløb, som passer ind i nuværende og kommende driftsmestrenes dagligdag, er vi overbeviste om at vi kan dække et stort behov i branchen, udtaler Jesper Kofoed Petersen.

Ud over uddannelsesforløbet rummer aftalen også mulighed for at maskinmesterstuderende kan komme i praktik på biogasanlæg.

Prorektor for Århus Maskinmesterskole Jesper Kofoed Petersen og formand for Foreningen af Danske Biogasanlæg og Brancheforeningen for Biogas underskriver her en aftale om uddannelse på biogasområdet.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Det er særdeles positivt, at Klima- og Energiminister Martin Lidegaard nu vil fremme natur- og biogas som drivmiddel i biler.

Mens CO2-regnskaberne ser stadigt mere fornuftige ud i boliger, kontorbygninger og industri, så halter transportsektoren langt bagefter. Derfor er det særdeles positivt, at klima- og energiminister Martin Lidegaard nu vil se på mulighederne for at gøre det økonomisk attraktivt at køre i biler med biogas eller naturgas som drivmiddel.

Sådan lyder meldingen fra Steen Hintze, der projektleder i Energibyen Skive og centralt placeret i udviklingen af det skandinaviske marked for anvendelsen af grønne gasser til transport. 

”Biogas og naturgas anvendes allerede som drivmiddel for lastbiler, busser og andre køretøjer i en lang række europæiske lande. Vi behøver bare kigge over til naboerne i Sverige. Det vil sige, at vi kan komme i gang, lige så snart ministeren har skruet en model sammen, der gør det økonomisk realistisk at anvende gas i biler,” forklarer Steen Hintze, der er projektleder på konferencen og udstillingen ”Grøn gas til transport” i Skive den 31. januar-1. februar 2013.

Ifølge fagbladet Ingeniøren har Martin Lidegaard bedt sine embedsmænd om at regne på mulighederne for at fremme natur- og biogas som drivmiddel på de danske veje.

”Vi regner på de reelle omkostninger ved gas contra diesel for at finde ud af, hvad der skal til for at gøre gasdrevne køretøjer mere attraktive, for eksempel hvordan gasdrevne lastbiler kan blive et økonomisk attraktivt alternativ til traditionelle diesel-lastbiler,” siger Martin Lidegaard ifølge Ingeniøren.

En lastbil med naturgas i tanken udleder cirka 20 procent mindre CO2 end en tilsvarende dieselmodel, mens biogas produceret på gylle kan præstere et negativt CO2-regnskab, fordi afgasningen af gyllen reducerer udledningen af metan, som er en kraftig drivhusgas. 1 ton metan har cirka samme drivhuseffekt som 21 ton CO2.

”Eftersom teknologien er velafprøvet, kan vi hurtigt komme igang med at forbedre transportsektorens klimaregnskab markant og samtidig bidrage til at få løst udfordringerne med at skabe øget vækst og beskæftigelse i Danmark,” fastslår Steen Hintze.

Yderligere oplysninger, kontakt Steen Hintze, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., www.gaskonference.dk

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

- derfor er svineproducent Jacob Svendsen, Pæregård, Østerlars, ganske godt tilfreds, da gyllehåndteringen er blevet meget lettere. Jacob Svendsen er uddannet landmand i 2005 med afsluttende modul 3 og 4. Samme år købte han en planteavlsgård, hvorpå han i 2007 byggede en helt ny svinegård - Pæregård, som er beliggende i naturskønne omgivelser i Østerlars på Bornholm. I 2008 købte han yderligere en soejendom, så den samlede besætning i dag er på 550 årssøer, hvor der årligt produceres 8.000 slagtesvin fra 30-100 kg samt 18.000 smågrise op til 30 kg. Den daglige drift på gården udføres sammen med to ukrainske elever samt en fodermester på flekstid. Det tilhørende areal på 440 ha udnyttes til planteavl, hvor der primært dyrkes korn. Endvidere leverer den driftige landmand årligt 1.400 tons halm til et lokalt varmeværk. Markarbejdet klares sammen med en markarbejder, og Jacob har et maskinfælleskab sammen med sin far, hvilket de begge to nyder fordel af.
Problemfri gyllehåndtering
På grund af harmoniarealer skulle vi oprindeligt separere gyllen i gyllelagunen, da jeg startede slagtesvineproduktionen. Men da jeg fik mere jord var dette ikke længere aktuelt. I starten havde vi problemer med at kunne oprøre og tømme lagunen helt. Derfor valgte vi i 2010 at tilsætte Active NS i lagunen. Senere gik vi over til at dosere det i stalden i kummerne, hvilket har givet særdeles positive resultater, da vi bl.a. har fået et lidt bedre flow i kanalerne. Tidligere var der ingen flydelag i lagunen. Men i dag har det tykke flyttet sig i toppen og giver et godt flydelag. Hertil kommer, at det også er blevet lettere at oprøre, og tømme lagunen. Vi kan tilmed konstatere mere tørstof i gyllen, når vi suger det op, hvor vi førhen oplevede, at det første var tyndt og det sidste tykt. Gyllen er simpelthen blevet mere homogen, og vi kan derfor tilføre arealerne en mere ensartet gødning med et bedre slutresultat.

Svovlsyre og Active NS er et godt mix
I stalden kører Jacob Svendsen med et forsuringsanlæg, hvor svovlsyren omdanner ammoniakken til ammonium. Som sagt, tildeler han også Active NS i stalden, hvilket betyder, at han ikke længere bruger det i gyllelagunen. Gylleadditivet går fint i spænd sammen med svovlsyren, og der er da heller ingen ubehagelige lugtgener i stalden, da såvel svovlsyren som gylleadditivet begge har den egenskab at kunne binde ammoniakken til gyllen. Så alt taget i betragtning, er jeg ganske godt tilfreds, da denne løsning giver optimale resultater, siger svineproducent Jacob Svendsen fra Østerlars.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Ny biogas-ordning i Lemvig er både miljøvenlig, mindre bureaukratisk og med til at fremme landbrugets udvikling mod større husdyrbrug

20 års godt samarbejde mellem landbrug, biogasselskab og Lemvig Kommune om udnyttelse af de lokale husdyrs gylle til vedvarende energi bliver nu også til et fleksibelt og smidigt miljø-samarbejde.

”Det handler om den del af gyllen, som vi ikke sender tilbage til husdyrbrugere efter afgasning på biogasanlægget. Det kalder vi aftale-gylle, fordi vi sælger restproduktet til planteavlere, der har brug for næringsstofferne som alternativ til kunstgødning. Det har hidtil krævet et stort papirarbejde, fordi myndighederne i hvert tilfælde skulle stille konkrete miljøkrav og vide præcist, hvilke arealer aftale-gyllen blev spredt ud på”, siger Lars A. Kristensen, der er direktør på Lemvig Biogas.

I en ny, generel ordning, som Lemvig Kommune har taget initiativ til, bliver papirarbejdet minimeret betragteligt til glæde for både miljø, landmænd og myndigheder.

”Ideen er, at Lemvig Biogas beder alle aftagere af aftale-gyllen om at være mere miljøvenlige end de efter reglerne behøver at være. Samtidigt skal biogasselskabet separere aftale-gyllen, så det kun er den tynde del, der udspredes på de overvejende miljøfølsomme marker på Lemvigegnen. Den tykke fiberdel eksporteres til mere robuste jorde længere væk”, siger Claus Borg, leder af  Lemvig Kommunes Natur og Miljø-afdeling.

Overholder Lemvig Biogas og planteavlerne de nye bestemmelser, behøver kommunen ikke at blive indblandet i de konkrete aftaler. Samtidigt er vejen banet for større husdyrbrug, der i princippet kan undvære at eje jord til at udsprede gødningen.

”Når det bliver lettere for biogasselskabet at være gylle-bank, bliver det også lettere for landbruget at udvikle sig. Vi har allerede en halv snes store husdyrbrug, der er afhængige af, at andre landbrug kan aftage en del af gyllen. Med en mere fleksibel afsætning af overskuds-gyllen gennem Lemvig Biogas bliver det muligt at udvide besætningerne, uden at de samtidigt skal sikre sig mere jord eller gylleaftaler med andre landmænd”, siger chefkonsulent Jens Hejselbæk fra Lemvigegnens Landboforening.

FAKTA OM LEMVIG-MODELLEN
- Al aftale-gylle separeres – den tykke del med højt fosfor-indhold eksporteres til mere robuste arealer uden for Lemvigegnen.
- Aftagere af den tynde del underskriver standardkontrakt med Lemvig Biogas, der indebærer, at de i alle tilfælde opfylder skrappe krav til godkendelse af udspredningsarealer. Max. 1,4 DE per hektar og et udnyttelseskrav på 87,5 %; både reelt og i gødningsregnskab.
- Overholdes det, stiller Lemvig Kommune ikke krav om arealgodkendelse.

Yderligere oplysninger:
Lars A. Kristensen, direktør, Lemvig Biogas. Tlf. 9781 1400
Jens Hejselbæk, chefkonsulent, Lemvigegnens Landboforening.
Tlf. 9663 0550 / 2096 5690
Claus Borg, afdelingsleder, Lemvig Kommune, Natur og Miljø. Tlf.  9663 1111


gyllebank

Efter separering af overskudsgyllen på Lemvig Biogas er det muligt for planteavlere at leve op til lidt skrappere udnyttelseskrav. Derfor kan biogasanlægget fremover videresælge gyllen til landmanden uden kommunens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Foto: Bent Leth, LandTV


Pressemeddelelsen er udsendt på vegne af Lemvig Kommune.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Søndag d. 1. juli 2012 kom biogasanlæggene over på den forhøjede tarif.

 Den tidligere afregning på 0,79øre/kWh er nu forhøjet til 1,15kr./kWh. 
Og igangsættelsen til den forhøjede tarif er igangsat.

Uddrag af biogasdelen i Energiforliget:

Den samlede støtte til biogas, der anvendes til kraftvarme eller sendes ud i naturgasnettet skal kunne opnå støtte på 115 kr./GJ i 2012.

Igangsætningsstøtten fra anlægspuljen øges fra 20 pct. til 30 pct. i 2012.

- De kommunale naturgasselskaber får mulighed for at engagere sig i biogasproduktion som en tilknyttet aktivitet til deres kommercielle aktiviteter.

Der nedsættes en taskforce, der skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020.

Biogasrejseholdet videreføres. Der afsættes 13,2 mio. kr. i 2012-2015.

- Det er dejligt at vores hårde arbejde med, at få indført en forhøjelse af el-afregningsprisen nu er lykkedes og at vi nu er kommet over på den forhøjede tarif siger formand for Foreningen af Danske Biogasanlæg og Brancheforeningen for Biogas Aksel Buchholt.

HUSK den forhøjede afregning er til biogasanlæggenes drift, udvikling og fremtidige udvidelser og ekspansion, fastslår formanden.

- Det var et langt sejt træk, som nu er lykkedes og derfor er det vigtigt at biogasanlæggene får skabt forhold ude på de enkelte anlæg, der fremtidssikrer og skaber øget produktionskapacitet, konkluderer Aksel.

Nyhed/interview 29.6.2012 v. Kris Vetter

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2020 her

 

Biogasbranchen

biogasbranchen linko

Foreningen Biogasbranchen arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.