luft

Når vi kommer på den anden side af nytår spiller regeringen ud i forhold til de kommende forhandlinger om et energiforlig for perioden 2020 til 2030.
Her er det vigtigt, der er fokus på, hvordan vi på vejen mod målet om fossil uafhængighed i 2050, sikrer et sammenhængende og stabilt energisystem.

Lagerbar vedvarende energi
Her kommer man ikke uden om biogassen, som leverer det, der er brug for: Lagerbar vedvarende energi. Biogassen kan sikre stabiliteten i det i høj grad elektrificerede energisystem, ved at levere forsyningssikkerhed i form af spidslast elproduktion, samt når solen ikke skinner og det ikke blæser.
Biogassen kan endvidere supplere på de områder, hvor el ikke rækker – først og fremmest i tung transport og tung proces i industrien. Og så skal man heller ikke glemme, at gasnettet, som er købt og stort set betalt og driftssikkert i mange årtier fremad, er det største og bedste batteri man kan få fat i. Heri kan vi endda gøre strøm fra vindmøller og solceller lagerbar ved metanisering, hvor vi samtidig opgraderer biogassens CO2-indhold til metan.
Biogassen er dermed den lim, som kan binde el- og gassystemerne sammen og sikre et stabilt og sammenhængende energisystem

Løsninger på mange samfundsudfordringer
Politikerne skal samtidig huske, at biogas - i modsætning til sol og vind – ikke alene leverer vedvarende energi i form af el, men samtidig leverer på en lang række af de store samfundsudfordringer.
Det gælder reduktionen af udslippet af klimagasser, herunder ikke mindst fra det ikke-kvotebelagte område: Landbrug og transport. Biogas kan således reducere fødevareproduktionens klimapåvirkning uden det går ud over produktionen, eksporten og beskæftigelsen.
Og Energistyrelsen har klart konkluderet, at biogas er det suverænt bedste valg i forhold til avancerede biobrændstoffer.
Biogassen leverer også løsningerne i forhold til gennemførelsen af ressourcestrategiens og EU’s mål om, at vi skal recirkulere og genanvende næringsstofferne fra det organiske affald samtidig med, vi får udnyttet energiindholdet.
Biogasanlæg kan gennem omfordeling og eventuelt separation også bidrage med løsninger for de landmænd, der står over for store udfordringer med den nye fosforregulering, ligesom vi bidrager til beskyttelsen af vandmiljøet mod kvælstoftab og lokalområdet overfor lugtgener.

Biogas leverer den ønskede udbygning
De rammevilkår et meget bredt flertal i Folketinget vedtog med energiforliget fra 2012 har sat gang i en meget markant biogasudbygning, hvor biogasproduktionen er fordoblet på kun tre år, og hvor biogas nu svarer til over 10 procent af naturgasforbruget.
Biogasbranchen leverer derfor præcis den udbygning, der var forventet ved energiforliget.
Vi står imidlertid også overfor udfordringer. Der er ikke længere mulighed for anlægstilskud, og de øvrige rammevilkår udhules gennem den i energiforliget aftalte aftrapning og kun delvise pristalsregulering.
Men vi arbejder i branchen for fortsat at videreudvikle og effektivisere produktion-en. Dybstrøelse er nu en alment anvendt biomasse, og vi kæmper med at kunne nyttiggøre halm.
På vores eget anlæg Linkogas har vi netop besluttet at gennemføre en stor udbygning, hvor vi etablerer en økologisk linie.

Den kommende energiaftale
Vi oplever en fortsat stor politisk forståelse for biogassens multifunktionelle værdi for samfundet og ser derfor frem til, at de i det kommende energiforlig sikrer fortsat langsigtede afklarede rammevilkår for både eksisterende og kommende biogasanlæg. Så det er attraktivt at etablere og drive biogasanlæg. Til gavn for det danske samfund og miljø og det globale klima.
Med disse ord vil jeg gerne ønske alle en glædelig jul.

aksel buchholt

Aksel Buchholt, formand Foreningen Biogasbranchen

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.