luft

henrik høegh 21 09 13Efter et hektisk forår med både kommunikationskampagne og intense politiske forhandlinger kom der to store aftaler af betydning for biogassen lige før sommerferien, nemlig en første aftale om den grønne skattereform samt en aftale om grøn strøm og varme, som også omhandlede biogas.

Som det fremgår andetsteds her i bladet, blev der indgået en aftale om den grønne skattereform den 24. juni, og her blev det besluttet at afsætte en reserve på 100 millioner kroner om året i perioden 2024-2030 til fritagelse af CO2-afgift for biogas leveret via gasnettet. Dermed imødekom aftaleparterne forslag fra blandt andre Biogas Danmark.

Ifølge aftalen er målet at udvikle en mere fleksibel og markedsbaseret model for produktion og anvendelse af biogas. Det er aftalt, at der skal gennemføres en analyse af forskellige modeller for, hvordan biogas kan afgiftsfritages ved køb af oprindelsesgarantier, for eksempel om det alene skal gælde for køb af ustøttet biogas.

Dermed er indsatsen for at få implementeret en CO2-afgiftsrefusion for biogas leveret via gasnettet langt fra slut endnu.

Mens aftalen om den grønne skattereform faldt relativt positivt ud i forhold til biogassen, så var aftalen om grøn strøm og varme en skuffelse. Det blev kun besluttet at fremrykke et enkelt udbud, så biogasproduktionen for dette udbud kommer i gang i 2025 i stedet for 2026. Samtidig beskæres dette udbud fra 150 til 120 millioner kroner, idet der fjernes 30 millioner kroner til finansiering af regulering af metantab. Samtidig indgår regulering af metantab og en skærpet udfasning af energiafgrøder fra 2025 i aftalen.

Udkast til bekendtgørelse vedrørende metantab har været i høring i august, og Biogas Danmarks vurdering er, at det ser fornuftigt ud med tiltag, som kan håndteres af biogasanlæg med opgradering, mens der ser ud til at være en udfordring med krav til metantab fra gasmotorer.

Vi bringer løbende nyt om processen i Biogas Danmarks interne nyhedsbrev Medlemsorientering.

Udsigten til et valg kommer til at sætte et stort præg på den kommende tids politiske situation. Valgtrommerne buldrer allerede i skrivende stund her i sidste halvdel af august, men det vides endnu ikke, hvornår valget kommer til at foregå.

Opfølgningen på den grønne skattereform er i første omgang en ekspertrapport, som er planlagt at udkomme ultimo 2022 og har fokus på CO2-afgift inden for landbrug og transport. I lyset af, at der er et valg på vej, forventer vi i Biogas Danmark, at politiske forhandlinger herom nok først kommer til at foregå i 2023.

Store udfordringer på sundhedsområdet ser lige nu ud til måske at blive det, der kommer til at dominere dagsordenen ved valget, men samtidig kommer valgkampen til at foregå på et bagtæppe med nye daglige rekorder for gas- og elpriser, som sætter både samfundets og borgernes økonomi under pres, men også rejser voldsomme udfordringer for den grønne omstilling.

Som det fremgår af en række artikler her i bladet, kommer der stadig ny biogasproduktion til, men det er ikke sikkert, at denne udvikling kan fortsætte uden mere langsigtede rammevilkår, der kan sikre den nødvendige biogasudbygning.

Derfor er vi i Biogas Danmark nu i fuld gang med at lægge en strategi for, hvordan vi bedst muligt får biogassen på banen som en grundlæggende god og solid løsning, der kan bidrage både til at levere forsyningssikkerhed og få den grønne omstilling tilbage på sporet – i en tid, hvor industrien skifter til olie, og kulkraften vokser nærmest eksplosivt.

Samtidig arbejder vi videre med de reguleringsmæssige forhold, herunder metantab, kommende udbud samt regulering, der har betydning for anvendelsen af afgasset biomasse. På opgavelisten er også de udfordringer, eksempelvis risikoen for stigende ammoniak afdampning, som er en konsekvens af, at biogasanlæggene afgasser stigende mængder halm og andre fiberholdige biomasser.

Vi kommer også til at gennemføre arrangementer, hvor vi mødes fysisk. Hold øje med kalenderen i Medlemsorientering for det næstkommende driftsledermøde og sæt allerede nu kryds i kalenderen for Biogas Danmark Konferencen den 7. december.

God arbejdslyst til alle!

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.