luft

frank rosagerSom ny direktør for Foreningen Biogasbranchen ser jeg det som min vigtigste opgave at samle branchen og sikre de vilkår, der skal til for fortsat at udvikle biogasanlæggene i Danmark

Derfor er det vigtigt for mig at slå fast, at den flotte udvikling som biogasbranchen har gennemgået skal fastholdes og udbygges.
I 2014 var der næsten ingen biogasanlæg der leverede til gasnettet, men i dag står disse anlæg for mere end 10 procent af gasforsyningen.
Og det stopper ikke her, potentialet viser fortsat store vækstmuligheder for biogasbranchen.

Det kommende energiforlig er vigtigt
Her i 2018 skal Folketinget vedtage et nyt energiforlig, som skal være med til at realisere potentialet i biogasbranchen.
Vi har brug for en længerevarende aftale, så investorer og anlægsbyggere trygt kan investere i biogas.

Vi har et unikt forgrenet gasnet i Danmark
Vores etablerede gassystem som er velforgrenet rundt i hele landet er optimalt til transport af grøn gas og ikke mindst lagring.
Gas kan lagres, uanset om der er tale om traditionel naturgas, moderne biogas eller en af fremtidens gasser, som forskerne arbejder målrettet på at udvikle.
Vi er ikke herre over hvornår solen skinner eller hvornår vinden blæser, hvorfor vi har brug for en biogasproduktion til netop at afstemme og afbalancere, så vi hele tiden har den forsyningssikkerhed vi kræver og ønsker, vel at mærke med vedvarende og grøn energi.
Vindmøller og solceller udgør en stadig større andel af el-produktionen, men vi skal have en energikilde tilgængelig, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner!
Gasnettet kan derfor blive en hjørnesten i den grønne omstilling, fordi gassens infrastruktur kan lagre og distribuere fremtidens CO2-neutrale grønne gas.
Vi har i Danmark fantastisk gode muligheder for, at udnytte især biogas både til decentral varmeproduktion og i den tunge de af transporten. Det skal udnyttes til gavn for forsyningssikkerheden og samfundsøkonomien.

Vi er kommet langt men skal endnu længere…
Den første grønne gas flød ud i gasnettet i 2014, og her i 2018 er 11 procent af gassen i gasnettet grøn gas. Den positive udvikling betyder, at vi allerede i dag er det land i Europa, der er nået længst med den grønne omstilling af gasnettet.
Men det stopper ikke her!
Vi skal producere mere og mere grøn gas, og samtidig skal vi reducere forbruget af den naturgas, vi henter i Nordsøen, så vi lever fuldt op til regeringens krav om omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energikilder.
Vi opnår et forbrug, der slet ikke udleder CO2 og faktisk kan vi allerede i 2030 dække over halvdelen af Danmarks samlede gasforbrug med grøn gas.
Samtidig vil støttebehovet til den grønne gas blive reduceret betydeligt i forhold til i dag, som følge af de teknologispring der kommer i takt med markedsudviklingen samt den forventede markedsudvikling i gaspriserne frem til 2030.

Kæmpepotentiale for biogas til transport
Danmark skal frem mod 2030 reducere CO2-udledningen fra biler, boliger og landbruget med 39 procent.
Vi kan opnå en markant reduktion af CO2 fra transportsektoren hvis vi anvender mere biogas til transport.
Hvis vi anvender grøn gas som drivmiddel i busser og lastbiler, vil 1/5 af det reduktionskrav være løst. En grøn omstilling af den tunge del af transporten har derfor stor betydning for, om Danmark når målet.
I dag er der i Danmark 13.500 busser og 28.326 lastbiler på de danske veje.
Af dem er blot 126 biogasbusser og 115 biogaslastbiler, så der er lang vej endnu, eller med andre ord et stort udviklingspotentiale.
Det er jo en gennemtestet og kendt teknologi med hele 278.000 busser og 191.000 lastbiler med biogas som drivmiddel i Europa, så hvad venter vi på?

Vi skal stå sammen og forene kræfterne
Jeg ser det som min fornemste opgave, at samle branchen.
Kun når vi står sammen er vi stærke og kan sikre de vilkår, der gør det attraktivt at levere gas til gasnettet.
Vi kan som en samlet branche honorere de krav, som Danmark forpligtede sig til i Parisaftalen i 2015.

Og vi skal huske på, at biogassen kan som den eneste vedvarende energikilde slå tre fluer med et smæk:
- Reducere udledningen af drivhusgasser
- Fortrænge fossile brændsler
- Biogas er lagerbar, hvilket betyder at biogas kan fylde hullerne ud, når det er overskyet eller det ikke blæser.

Derfor skal politikerne hele tiden mindes om de ekstra fordele som biogassen kan tilføre energisystemet. Hvis ikke man tager hele værdikæden med, kan man jo ikke sammenligne energikilder. Men herudover er det vigtigt at huske, biogasanlæg ikke alene er et energianlæg – det er i høj grad et miljøanlæg, som ikke bare mindsker miljø- og klimapåvirkningen fra fødevareproduktionen og men også har en central funktion med recirkulering af næringsstoffer fra samfundets organiske restprodukter og f.eks kan hjælpe med de udfordringer landbruget står overfor med den nye fosforregulering.

Jeg ser frem til arbejdet og glæder mig til sammen med jer i branchen at realisere det store potentiale biogas har.

Af Frank Rosager direktør for Foreningen Biogasbranchen

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.