luft

henrik hoegh 2020 11

Efter en lang periode med valg, regeringsdannelse, udpegning af ordførere og politisk planlægning er der nu endelig kommet tryk på kedlerne i det politiske maskinrum.
Der danner sig et klart billede af, at biogasbranchen befinder sig i centrum af én af de mest aktuelle politiske dagsordener, nemlig klimaet og opgaven med at få reduceret udledningerne i både landbruget og den tunge transport.

I marts har der været stort fokus på Klimarådets evaluering af regeringens klimaindsats, og rådets konklusion er, at det bliver meget svært at nå delmålet i 2025. Desuden er der en stor – og hidtil temmelig overset – udfordring med at opfylde en væsentlig del af de danske reduktionsforpligtelser, som er aftalt med EU. Det gælder dels reduktioner uden for kvoteområdet – populært betegnet som biler, bønder og boliger – dels LULUCF, som dækker over udledning fra skove og arealer.


Uforståelig udmelding fra Klimarådet
En del af Klimarådets udmelding har været en advarsel om, at biogasproduktionen ikke må blive for høj. Rådet frygter, at biogassen kan reducere husdyrbrugets udledninger så meget, at en stor del af husdyrbruget kan fortsætte, selv om der kommer en høj CO2-afgift på landbrugets biologiske udledninger. Da Klimarådet mener, at effekten af en CO2-afgift skal være, at en stor del af husdyrproducenterne går konkurs, advarer rådet derfor mod ”for meget” biogas.

Biogas Danmark har – med stor medieopmærksomhed – svaret, at denne udmelding er helt uforståelig og alene skyldes, at rådet ser bort fra, at husdyrproduktionen og dermed klimagasudledningerne vil genopstå i andre lande – og at øvelsen dermed ikke har nogen positiv effekt for klimaet. I stedet foreslår vi, at vi i Danmark går foran og viser andre lande, hvordan man reducerer udledningerne fra landbruget uden at nedlægge det. Udover drivhusgasreduktioner vil det skabe grundlag for øget eksport af biogasløsninger til andre lande, der udbygger biogasproduktionen.


Ny politik-pakke fra Biogas Danmark
Ikke desto mindre har Klimarådets status på regeringens indsats været et godt afsæt for Biogas Danmarks lancering af en ny politik-pakke. Efter at have taget bestik af det politiske landskab har bestyrelsen besluttet at fremlægge et forslag med fire punkter, der alle har som formål på sigt at flytte udviklingen af biogasproduktionen fra at være støttedrevet til at blive trukket af markedet.

Politik-pakken omfatter forslag om højere CO2-fortrængningskrav i transportsektoren, CO2-afgiftsrefusion for biogas leveret via gasnettet samt fritagelse for en eventuel CO2-afgift på husdyrgødning, når denne afmetaniseres i biogasanlæg. Desuden foreslår Biogas Danmark, at de kommende biogasudbud rykkes frem, og at støtteperioden samtidig halveres til 10 år.
Pakken blev beskrevet nærmere ved Biogas Danmarks generalforsamling den 27. marts, og der kan læses mere herom i artiklen om generalforsamlingen i denne udgave af bioenergiMagasinet.

Biogas Danmarks vurdering er, at politik-pakken kommer med den helt rigtige timing i forhold til forhandlinger om klimaafgift på landbruget, implementering af den grønne skattereform med CO2-afgift i industrien, grøn omstilling af den tunge transport og de fortsatte udfordringer med forsyningssikkerhed, der står øverst på den politiske dagsorden.


Forstærket politisk indsats
Så meget desto bedre er det, at Biogas Danmarks sekretariat er blevet forstærket med Esben Tranholm Nielsen, der 1. marts tiltrådte som ny Public-Affairs chef. Så vi har fuld fart på den politiske indsats med kontakt til politikere, embedsværk og andre aktører.
Udover lanceringen af politik-pakken arbejdes der fortsat med en lang række regulatoriske emner såsom energiafgrødebegrænsning, forsuring af afgasset biomasse, udbud af CO2-lagring, diverse beredskabsopgaver, overkompensationsregulering og meget mere. Få mere at vide om disse emner i Biogas Danmarks interne nyhedsbrev Medlems-orientering.
Med generalforsamlingen vel overstået ser vi frem til, at vi i de kommende måneder igen skal mødes med medlemmerne.
Den 16. maj holder vi årets ejermøde, hvor vi drøfter forhold, der er af særlig interesse for ejerne af biogasanlæg, og den 7. juni er der driftsledermøde med erfaringsudveksling og fokus på en række af de emner, der er højaktuelle for driften af biogasanlæggene, eksempelvis regulering af metantab, biomassehåndtering og behandling af den afgassede biomasse.
Vi glæder os til at se jer!

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.