luft

henrik hoegh 2020 11

Takket være et rekordhøjt fremmøde og en engageret deltagelse fra jer medlemmer havde vi en særdeles vellykket generalforsamling og temadag den 4. april, hvor vi kom rigtig godt rundt om en række aktuelle emner – Ikke mindst temadagens spændende debat om fremtidens biomasser til biogas, som du kan læse mere om her i bladet.

Nu er vi i Biogas Danmark så i gang med en hektisk slutspurt, før politikerne går på sommerferie. Efter generalforsamlingen kom der i april to politiske udspil fra regeringen. Den 19. april kom kriseudspillet ”Danmark kan mere II” og dagen efter regeringens udspil til første del af den grønne skattereform.

På biogasområdet gik regeringens kriseudspil ud på at fremrykke én af de allerede besluttede biogaspuljer, så den realiseres i 2024 i stedet for 2026, men ikke mere end det – selv om branchen i den grad er klar til at tage fat. Som det fremgår af en artikel her i bladet, har biogasbranchen 70 projekter under udvikling. Disse projekter kan potentielt levere 35 petajoule ny biogas, og i betragtning af, at de besluttede puljer ventes at give 10 petajoule, er udspillet fra regeringen skuffende. Det er uambitiøst set i forhold til ønsket om at komme fri af Putins gas.

Forinden havde SF og Venstre foreslået at fremrykke samtlige biogaspuljer, så de realiseres i henholdsvis 2024 og 2025 i stedet for at være fordelt ud over alle årene frem til og med 2030. Dermed har de to partier lagt sig tæt op af det forslag, som Biogas Danmark kom med i begyndelsen af marts. Det indebærer, at puljerne udbydes i 2022 og 2023, så biogasproduktionen kan være i gang i 2024-2026. Og at biogasproduktionen kan komme på niveau med gasforbruget i 2027-28 – inklusiv den forventede udfasning af gasforbrug til privat opvarmning.
Forslaget er samtidig på linje med EU-kommissionens plan REPowerEU om at øge biogasproduktionen markant.

I skrivende stund midt i maj er partierne i gang med forhandlingerne, og Biogas Danmark arbejder målrettet for en bredere politisk opbakning til forslaget fra SF og Venstre. Af væsentlig interesse for branchen er, at regulering af metantab er inddraget i forhandlingerne, så det er sandsynligt, at denne regulering også bliver en del af et forhandlingsresultat. Samtidig er der drøftelser med Energistyrelsen om den konkrete udformning af de udbudskriterier, som bliver gældende for de kommende udbud.

Dernæst kommer det til at handle om den grønne skatte-reform. Ved offentliggørelsen af regeringens udspil den 20. april meldte klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen ud, at regeringen ønsker at fastholde den hidtidige praksis med at lægge CO2-afgift på biogas, der leveres via gasnettet. Begrundelsen var, at biogassen får støtte, og så skal man ikke samtidig have en afgiftsfritagelse.

Som det fremgår andetsteds i bladet, kommer regeringens position til at give store udfordringer med den grønne omstilling, især i de virksomheder, der er dybt afhængige af biogas til at levere høje temperaturer i deres produktion. De svenske konkurrenter får afgiftsrefusion, når de køber biogas, og det indebærer, at de kan betale mere for den danskproducerede biogas. Det gør det svært for de danske virksomheder at være med i konkurrencen om den danske biogas og dermed den grønne omstilling.

Biogas Danmark arbejder for, at danske virksomheder får mulighed for CO2-afgiftsrefusion. Et vigtigt argument herfor er, at afgiftsrefusionen vil mindske støttebehovet, da de danske virksomheder vil kunne betale en højere pris for biogassen.

Det tredje vigtige punkt på forsommerens dagsorden bliver overkompensationsregulering i den eksisterende støtteordning. Der har gennem længere tid været dialog med Energi-styrelsen om reguleringen, og Biogas Danmark afventer nu et nyt udspil fra Energistyrelsen til, hvordan den skal gennemføres i praksis.

Der kan komme nyt om ét eller flere af ovenstående emner, mens dette blad er i trykken, så hold øje med det interne nyhedsbrev Medlemsorientering, hvor vi orienterer medlemmerne af Biogas Danmark.

Den aktuelle situation er et stærkt eksempel på, hvor vigtigt det er, at biogasbranchen står sammen i en organisation, der har specifikt fokus på biogassens interesser. Som mange sikkert har bemærket, har Dansk Industri oprettet en ny sektion, DI Grøn Gas, der overtager aktiviteterne i den nedlagte Dansk Gas Forening. Den nye sektion har et markant bredere fokus, der blandt andet også omfatter naturgas og brint, og desuden er den jo en sektion i Dansk Industri, der har som sit primære fokus at varetage industriens brede interesser.

Vi koordinerer vores budskaber med DI Grøn Gas. Men i den direkte dialog med politikerne er det helt afgørende, at biogasbranchen har Biogas Danmark, der kan fokusere målrettet på branchens interesser – aktuelt fremrykning af puljer og udfordringen med CO2-afgift på biogas leveret via gasnettet, men også for eksempel overkompensationsregulering og den regulering, der har betydning for afsætningen af afgasset biomasse. Derfor skal der herfra lyde en opfordring til at fastholde den stærke opbakning til Biogas Danmark.

I forlængelse heraf skal der lyde en stor tak til medlemmerne for den massive opbakning til kommunikationskampagnen, både økonomisk og med likes, kommentarer og delinger på de sociale medier. Vi har indtil videre nået flere hundrede tusinder mennesker med budskabet om, at biogas i bund og grund er en god idé. Betydningen heraf kan ikke undervurderes i forhold til at skabe en bredere politisk opbakning til biogassen.

Kommentar-arkiv

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2023 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.