luft

henrik hoegh foto maria tuxen hedegaard

De politiske drøftelser om, hvordan Danmark kan nå 2025-målet, blev sat på pause lige før sommerferien og blev genoptaget allerede midt i august

Med i drøftelserne har været en række forslag af stor betydning for biogassen, herunder regeringens forslag om et øget CO2-fortrængningskrav med låg over første generations biobrændstoffer, hvilket potentielt kan øge afsætningen af ustøttet biogas til transportsektoren. Hvis kravene øges alle årene frem mod 2030, vil det være godt for biogassen og samtidig kickstarte den grønne omstilling af den tunge transport i Danmark.

Men på forhandlingsbordet kom desværre også et alternativt forslag om at øge energiafgiften på diesel, hvilket vil ramme både biogas og andre biobrændstoffer med øgede afgifter – og primært forårsage, at CO2-udledning fra transportsektoren rykker over grænsen til Tyskland. Et forslag som Biogas Danmark politisk argumenterer imod, idet et ambitiøst CO2-fortrængningskrav er en bedre løsning for den grønne omstilling og for at holde vognmændenes omkostninger nede.

Forsinkelsen af biogasudbuddene – se artikel her i bladet – har samtidig foranlediget Biogas Danmark til at foreslå, at Folketinget sammenlægger de to første udbud, så de udbydes ultimo 2023 – og de resterende fire små udbud, så de udbydes samlet ultimo 2024. Det vil styrke Danmarks muligheder for at nå 2025-målet og samtidig medvirke til, at Danmark kan opfylde sine skrappe EU-klimaforpligtelser frem mod 2030.


Intensiv politisk indsats
Igennem hele forløbet har vi i Biogas Danmark leveret en massiv indsats for at varetage biogasbranchens politiske interesser. Indsatsen omfatter kontakter til ministre, ordførere, embedsværk og andre organisationer. Vi har samtidig bakket vores budskaber op med en aktiv presseindsats, som blandt andet har omfattet medvirken i interview på TV2 News, en række andre interviews, debatindlæg og pressemeddelelser samt massiv tilstedeværelse på de sociale medier.

Endelig har vi kørt kampagne i form af 20 helsides dagbladsannoncer i blandt andet Jyllands-Posten og Politiken samt fem ugers kampagne på LinkedIn og Twitter. Kampagnen er finansieret af de ekstra kampagnemidler, som vi besluttede ved generalforsamlingen for halvandet år siden.

I skrivende stund er det uvist, hvornår forhandlingerne afsluttes. Hvis det går hurtigt, kan der være kommet en afklaring, når dette blad kommer på gaden – og så må man tjekke vores opdatering på den politiske situation i Biogas Danmarks interne nyhedsbrev Medlemsorientering.


Udfordringer med biogaslommer
Men der er ikke blot travlt på den politiske front. Hen over sommeren har der flere steder i landet været udfordringer med biogaslommer, og der var krisemøde med Energinet og Evida midt i ferien.
Biogas Danmark har i august igangsat en kortlægning af, hvor meget biogasproduktionen blev sænket, og hvor meget der blev affaklet. Denne viden skal bruges til at lægge endnu mere pres på for at få udfordringerne løst inden næste sommer. Herudover arbejdes der blandt andet også med emner som forsuring af afgasset biomasse, energiafgrødebegrænsning, overkompensationsregulering, ny CEN-standard for oprindelsesgarantier og en ny EU-handelsdatabase for oprindelsesgarantier.


Debat om klimaopgørelser
I denne udgave af Bioenergi Magasinet præsenteres en ny bog af Anker Jacobsen, som problematiserer det internationale IPPC-klimapanels regnemodeller.
I Biogas Danmark mener vi, at det er godt, at der er en fri debat – og vi kan også konstatere, at regnemodellerne debatteres flittigt blandt klimaforskerne. Samtidig er det vigtigt at slå fast, at vi i Biogas Danmark har fuld tillid til klimapanelets opgørelser. Der er en omfattende global, forskningsmæssig opbakning til at anvende disse opgørelser, og opgørelsesmetoden anvendes i politiske aftaler og af virksomheder – både i biogasbranchen og den øvrige cleantech-industri – der har behov for internationalt anerkendte klimaopgørelser i deres klimaindsats.


Stærke profiler til Biogas Danmark Konferencen
Senere på efteråret forventes den politiske dagsorden at stå på forhandlinger om CO2-afgiftsrefusion for biogas leveret via gasnettet samt offentliggørelsen af den sidste delrapport fra ekspertgruppen vedrørende den grønne skattereform om CO2-afgift på landbruget.

Derfor er vi glade for, at det er lykkedes os at få formanden for ekspertudvalget, Michael Svarer, til at deltage i Biogas Danmark Konferencen i Vingsted Centret den 6. december. Her vil han deltage i en debat om ekspertudvalgets arbejde med en række stærke profiler fra blandt andre Landbrug & Fødevarer, Klimarådet og Rådet for Grøn Omstilling. Programmet er annonceret i denne udgave af Bioenergi Magasinet og en opdateret version kan ses på biogas.dk.

Udover denne spændende debat ser vi frem til, at vi ved konferencen kan mødes med hele biogasbranchen for at drøfte de mange udfordringer og potentialer, branchen er travlt beskæftiget med lige nu.

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.