luft

henrik hoegh02

Valgkampen kom som forventet til at handle om både økonomi og inflation, problemerne i sundhedsvæsenet og i mindre grad klimaet.

I skrivende stund en uge før valget må den helt overordnede konklusion være, at der aktuelt foregår en stor kamp om, hvem der kan komme øverst på dagsordenen – og denne kamp kommer til at fortsætte de næste mange måneder.

I foråret oplevede Biogas Danmark en voldsomt stigende interesse for biogassen som det, der umiddelbart kan erstatte den russiske gas, og vi havde held og dygtighed til at maksimere effekten med en veltimet kampagne med fokus på biogas som grøn energi og forsyningssikkerhed.

Valgkampen viser imidlertid, at det store fokus på biogas ikke bare fortsætter af sig selv, fordi vi befinder os i en hel lavine af kriser inden for økonomi, sundhed, sikkerhed, energi og klima.

Uanset farven på den nye regering, så er der ingen tvivl om, at Biogas Danmark kommer til fortsat at kæmpe hårdt for at fastholde det politiske fokus på biogassen, herunder sikre de fremtidige rammevilkår i et nyt regeringsgrundlag. Biogas kan levere store CO2-reduktioner både ved at erstatte fossile brændstoffer og forbedre landbrugets klimaaftryk, og det er vigtigt at få den nye regering sporet ind på, hvordan disse potentialer fremmes bedst muligt.

Trods fald i gaspriserne i oktober er energikrisen langt fra forbi. Til foråret vil både danske og europæiske gaslagre være helt i bund, og det bliver svært at fylde dem igen uden de sædvanlige leverancer af russisk gas – også selv om Thyra-feltet igen kommer til at levere naturgas.

Derfor bør den nye regering udvise rettidig omhu og hurtigst muligt sætte gang i en række initiativer, der kan bidrage med en massiv forøgelse af biogasproduktionen.


Fremrykning af udbud
For det første bør regeringen sikre, at de besluttede udbud af ny biogasproduktion iværksættes så hurtigt som overhovedet muligt. Fremrykning af udbuddene er den hurtigste vej til at give investorerne sikkerhed for deres langsigtede investeringer. Det vil kickstarte udbygningen og samtidig spare staten penge, for de høje markedspriser på gas betyder, at der ikke udbetales støtte de første år af udbudsperioderne. Effekten vil være et 100 procent grønt gasforbrug allerede i 2027.


Fjern barrierer for udbygning
For det andet bør der leveres en vigtig indsats for at fjerne barrierer for udbygning af biogasproduktionen.

Som det også er omtalt her i bladet, kæmper biogasbranchen lige nu med en grotesk situation, der kan føre til, at biogasproducenter til sommer kan blive nødt til at afbrænde millioner af kubikmeter biogas på grund af flaskehalse i gasnettet. Årsagen er, at Energinet ikke har etableret den nødvendige infrastruktur, så biogassen kan føres op i gastransmissionsnettet og videre til de danske gaslagre.

Men der er også andre barrierer. Mange biogasanlæg har et loft over, hvor mange tons biomasse der må køres ind på deres anlæg, hvilket begrænser produktionen. Samtidig oplever branchen langsom kommunal sagsbehandling af ansøgninger om forøgelse af produktionskapacitet.

Ovenstående er tekniske og administrative barrierer, som den nye regering bør håndtere straks.


Fremtidige rammevilkår for ustøttet biogas
For det tredje bør der sættes en retning for biogassens rolle i samfundet på lidt længere sigt.

Vores mål er, at der kommer rammevilkår, som sikrer udvikling af ustøttet biogasproduktion. På mange måder er vi tæt på. Selv når de akut høje gaspriser er ovre, ser det ud til at naturgaspriserne vil ligge på et leje, der defineres af priserne på LNG på 5-6 kroner per kubikmeter, og dertil kan komme værdien af en CO2-afgiftsrefusion for biogas leveret via gasnettet.
Desuden vil vi arbejde for øgede CO2-fortrængningskrav i transport, byggeri og infrastruktur, som vil have væsentlig betydning for biogassens værdi.

Hvis ovenstående lykkes, kan vi få en fremtidig udvikling af biogassen helt uden støtte.

Det står lysende klart, at vi lever i en tid, som det er vanskeligt at manøvrere i. Det gør vidensdeling ekstra vigtigt, og derfor ser vi frem til at mødes ved vores topaktuelle Biogas Danmark Konference den 7. december, hvor vi får gode muligheder for at drøfte både udfordringer og muligheder i den aktuelle situation.

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.