luft

I forbindelse med de igangværende 2025-klimamål-forhandlinger har regeringen spillet ud med et nyt forslag om forhøjelse af energiafgiften på 50 øre pr. liter diesel

henrik hoegh talerstol 2023Vi har udtrykt vores skuffelse over, at ambitionerne for et forhøjet CO2-fortrængningskrav bliver mindre som følge af, at afgiften på diesel foreslås hævet.
Fra Biogas Danmarks side har vi ligeledes kommunikeret, at en forøget energiafgift på diesel ikke parallelt må hæve energiafgiften på biogas.
Et positivt og vigtigt element i regeringens nye udspil er, at der foreslås en kompensation til ejere af biogaslastbiler, fordi gasdrevne lastbiler fra 2025 belastes med en kilometerafgift, som om de pr. definition kører på fossilt brændstof.
Ifølge forslaget skal der afsættes en ramme på i alt 161 millioner kroner til biogaslastbiler for perioden 2025-2030, og så skal det undersøges nærmere, hvordan kompensationen kan gennemføres under hensyntagen til EU’s statsstøtteregler.
Indsatsen for at varetage biogasbranchens interesser bedst muligt fortsætter ufortrødent, indtil en aftale er på plads. Vi melder ud i Medlemsorientering og på hjemmesiderne bioenergi.dk og biogas.dk, når der er kommet et resultat af forhandlingerne.


CO2-afgiftsrefusion for biogas
Næste punkt på den politiske dagsorden er at arbejde for at få indført en CO2-afgiftsrefusion for biogas leveret gennem gasnettet.
Fremsættelse af lovgivningen for den grønne skattereform for industrien er fastsat til sidste del af januar 2024, og forinden vil der være en høringsproces.
En forsinket analyse af mulighederne for at indføre CO2-afgiftsrefusion for biogas i gasnettet med oprindelsesgarantier som dokumentation må derfor snart komme fra Skatteministeriet.
Biogas Danmark arbejder allerede nu for at få CO2-afgiftsrefusionen med i de kommende lovforslag.


Energiparker på land
Regeringen kom den 9. oktober med et nyt udspil om energiparker på land. Som forventet handler udspillet udelukkende om sol og vind, der beslaglægger større landarealer, idet udspillet er en del af udmøntningen af aftalen om grøn strøm og varme fra 2022.
Det betyder, at energiparker med biogas og Power-to-X-anlæg mangler i udspillet.
Netop disse energiparker har den fordel, at de kræver mindre forstærkning af elnettet, fordi elektrolyseanlæggene tager toppen af elproduktionen.
Dette væsentlige samfundsøkonomiske element indgår ikke i den aktuelle udpegning af energiparker.
I Biogas Danmark ser vi sådan på det, at både biogassen og den biogene CO2 kan bidrage rigtig meget til at afbalancere energiproduktion og -forbrug – dels med biogas til regulerkraft og varmespidslast – dels ved at lade biogen CO2 indgå i Power-to-X produktion, der kan absorbere store mængder overskudsstrøm, når elproduktion fra vind og sol overstiger elforbruget eller kapaciteten i de lokale elnet.
Derfor kan biogasanlæggene spille en central rolle i energiparkerne, og det arbejder vi videre med politisk.


Stor debat om CO2-afgift ved Biogas Danmark Konferencen
Samtidig er der nu ikke længe til, før regeringens ekspertudvalg kommer med sin anden delrapport om en CO2-afgift på de biologiske processer i landbruget.
Hvis man interesserer sig for det emne, så er det med at blive tilmeldt Biogas Danmark Konferencen den 6. december i Vingsted.
Her forventes ekspertudvalgets formand Michael Svarer at orientere om udvalgets anbefalinger og debattere disse med Klimarådet, Rådet for Grøn Omstilling, Landbrug & Fødevarer samt Biogas Danmark.
Tilmeld dig nu på biogas.dk.


Fokus på overkompensationsregulering
Udover den politiske positionering af biogassen i den grønne omstilling har vi fuldt tryk på en række indsatser på det regulatoriske område.
Vi har blandt andet et stærkt fokus på at gøre det klart for myndighederne, at biogasbranchen ikke kan acceptere den model for overkompensationsregulering, som myndighederne arbejder med. Det skyldes, at den vil føre til en regulering, der ligger ud over Danmarks forpligtelser i EU’s statsstøttegodkendelse.


Årets vigtigste konference om biogas
Når dette blad udkommer, har der været driftsledermøde med fokus på overkompensationsregulering, metantab samt god afgasset biomasse fra tørstofholdige biomasser med besøg på biogasanlæg, der har succes med dette.
Endelig har vi som nævnt fokus på Biogas Danmark Konferencen, hvor vi den 6. december slår dørene op for årets vigtigste konference om biogas – som noget nyt med en udstilling med ikke mindre end 25 udstillere.
Vi glæder os til at se jer alle sammen ved konferencen!

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.