luft

henrik hoegh02

Ved Marienborg-mødet den 19. april spillede regeringen ud med et forslag om at skærpe klimakravene til transportsektoren for at sikre, at Danmark kan nå sit klimamål i 2025. Dermed satte regeringen et politisk fokus på grøn omstilling af transportsektoren, som rummer potentielt vigtige perspektiver for den fremtidige udvikling af biogasproduktionen i Danmark.

Hvis de skærpede klimakrav til transportsektoren gøres tilstrækkeligt ambitiøse, vil det sikre en stigende efterspørgsel efter ustøttet biogas til den tunge transport. Det skyldes, at ustøttet biogas – især baseret på husdyrgødning – er særdeles konkurrencedygtig, når det handler om at reducere CO2-udledningen i transportsektoren.

Biogassen kan derfor bidrage til at billiggøre et højt CO2-fortrængningskrav, der samtidig tager højde for de såkaldte ILUC-værdier og dermed lægger begrænsninger på anvendelsen af fødevarebaserede biobrændstoffer. Læs mere herom i Frank Rosagers artikel i denne udgave af Bioenergi Magasinet.

De politiske forhandlinger om CO2-fortrængningskravet kan være i fuld gang, når Bioenergi Magasinet kommer på gaden i begyndelsen af juni – og forhandlingerne kan blive afsluttet når som helst. Derfor har Biogas Danmark allerede i maj sat ind med en betydelig indsats for at synliggøre fordelene ved et højt teknologineutralt CO2-fortrængningskrav, som gerne skal omfatte både biogas, el, brint og andre grønne brændstoffer.

Indsatsen omfatter direkte kontakt til relevante politikere og embedsværk, men også en bred kampagne, hvor vi kommunikerer det enkle budskab ”Hvorfor diesel? Når lastbiler kan køre på biogas.” Kampagnen kører med store annoncer i Jyllands-Posten og Politiken samt promovering af opslag på Twitter og LinkedIn. Desuden har Biogas Danmark organiseret en debat ved Folkemødet på Bornholm i juni med overskriften ”Kan vi gøre den tunge transport fossilfri nu?”
Et ambitiøst CO2-fortrængningskrav og afsætning af ustøttet biogas til transportsektoren er højt prioriteret i Biogas Danmarks indsats for at styrke rammebetingelserne for afsætning af ustøttet biogas. Et næste skridt i den proces forventes at komme til efteråret, hvor politikere og embedsværk skal arbejde med at finde en model for CO2-afgiftsrefusion for ustøttet biogas leveret via gasnettet.

Til efteråret kommer også anden delrapport fra ekspertudvalget vedrørende den grønne skattereform med anbefalinger vedrørende en eventuel CO2-afgift i landbruget. I den sammenhæng er det Biogas Danmarks holdning, at hvis der indføres en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer, så skal der ikke svares CO2-afgift for husdyrgødning, der er afmetaniseret i et biogasanlæg.

Dermed er der afgørende sager på den politiske front gennem hele 2023. Samtidig arbejder sekretariatet intenst med en række andre politiske og reguleringsmæssige sager, eksempelvis overkompensationsregulering, energiafgrøderegulering, biogasudbud, CCS-udbud, forsuring af afgasset biomasse og meget andet. Alene med den seneste udgave af Biogas Danmarks interne nyhedsbrev Medlemsorientering udsendte vi høringsmaterialer til ikke mindre end 10 høringer, som har hobet sig op i embedsapparatet efter valget sidste efterår.

Efter generalforsamlingen i april har bestyrelsen haft sit første møde. Der har været møde for ejerne af biogasanlæg i maj, og i juni ser vi frem til det næste driftsledermøde, hvor vi som sædvanlig har fokus på erfaringsudveksling og en række af de temaer, der er væsentlige for driftslederne, herunder metantab, biomasseinput og håndtering af afgasset biomasse.

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.