luft

henrik hoegh 0820

Den nye regering har fokus på biogas, som er skrevet direkte ind i regeringsgrundlaget. SMV-regeringen mener, at det går for langsomt med at gøre Danmark uafhængig af russisk gas og med at udfase andre fossile brændsler. Derfor vil regeringen sætte mere fart i den grønne omstilling, herunder øge biogasproduktionen og så vidt muligt fremrykke de aftalte biogasudbud.

Sideløbende med regeringsdannelsen og i ugerne efter har vi oplevet en stor medieinteresse for biogas med dækning i TV2 Nyhederne og TV2 News tre gange på to måneder, men også mange omtaler i Jyllands-Posten og en række andre medier. Senest var biogas i TV2 Nyhederne den 23. januar med deltagelse af vores nye Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard ved indvielsen af Nature Energy Kværs.

Mediedækningen er faldet godt sammen med vores kommunikationskampagne, der i nogle uger har sat fokus på, at biogasanlæggene nyttiggør madaffald til grøn gødning – og dermed sætter spot på et område, som både er nærværende og giver rigtig god mening for langt de fleste danskere.

Dermed er der varmet op til den kommende tids dialog med både ministre, ordførere og embedsværk om, hvor meget biogas kan bidrage til både grøn omstilling og forsyningssikkerhed i de kommende år – og ikke mindst, hvad der skal til, for at det kommer til at ske. Vi bakker selvfølgelig op om regeringens ambition om at få de besluttede biogasudbud rykket frem.

Biogaslommer – en akut problemstilling
Som det fremgår af en artikel her i bladet, offentliggjorde Klima-, energi- og forsyningsministeriet i forbindelse med indvielsen i Kværs en pressemeddelelse om, at ministeren har bevilget 773 millioner kroner, så Energinet kan komme i gang med at etablere de nødvendige anlæg for at undgå de meget omtalte biogaslommer i gasnettet.

Biogaslommerne er en akut problemstilling, der kan blive aktuel allerede til sommer. I Biogas Danmark er der ros til ministeren for at træffe en hurtig beslutning om bevillingen. Samtidig hæfter vi os ved ministeriets udmelding om, at risikoen for biogaslommer er blevet et problem tidligere end forventet, og derfor skal Energinet og Evida samarbejde med branchen om at finde løsninger på den korte bane. I forlængelse heraf er det vores klare position, at der findes løsninger, som er både hurtigere, billigere og mere fleksible at implementere end de projekter, der er beskrevet i rammen på de 773 millioner kroner.

Rammebetingelser for ustøttet biogas
Biogas Danmark arbejder samtidig for at skabe rammebetingelser for afsætning af ustøttet biogas på den længere bane.

Det skal således sikres, at virksomheder kan få refunderet CO2-afgiften, når de får biogas leveret via gasnettet. En eventuel klimaafgift i landbruget skal udformes, så landmænd, der får afmetaniseret deres husdyrgødning i et biogasanlæg, ikke rammes af klimaafgifter på denne husdyrgødning.

Endelig er det ekstremt vigtigt, at CO2-fortrængningskravet til den tunge transport øges, og at bæredygtighedskravene skærpes. Kravene skal på niveau med nabolande som Tyskland, så vi undgår at tyske vognmænd kører over grænsen og tanker diesel i Danmark og derved øger den danske CO2-udledning. Samtidig undgås det, at tyske vognmænd overtager den grønne transport i Danmark ved at tanke afgiftsfritaget flydende dansk biogas i Tyskland.

Udover disse overordnede politiske mål arbejder Biogas Danmark aktuelt med en lang række regulatoriske forhold såsom nye standarder for oprindelsesgarantier, overkompensationsregulering samt en række forhold vedrørende afgasset biomasse, herunder forsuringskrav mm.

Alt dette holder vi løbende jer medlemmer opdateret om i vores interne nyhedsbrev Medlemsorientering. Og så ser vi frem til at drøfte branchens situation og fremtidige muligheder ved vores generalforsamling og temadag den 27. marts 2023.

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.