luft

henrik v laursenVi har siden energiforliget oplevet den kraftigste udvikling og udbygning på biogasområdet nogensinde. Den danske biogasproduktion er fordoblet på under en håndfuld år. En udvikling der matcher udviklingen det foregående kvarte århundrede.
Den udbygning er selvfølgelig båret af, at politikerne på Christiansborg har set biogas som et columbusæg i forhold til at løse nogle af de store samfundsudfordringer vi står overfor. Det gælder i forhold til at omstille energisektoren og gøre den mindre fossilafhængig, til at sikre en bæredygtig fødevareproduktion med mindst mulig påvirkning af klima og miljø, til at realisere målet om cirkulær økonomi, hvor restprodukter og spild nyttiggøres til energi og næringsstoffer og kulstof recirkuleres til markerne. Det gælder også som redskab til at sikre et sammenhængende og stabilt energisystem, hvor biogas kan supplere el – både i forhold til at stabilisere energisystemet og i forhold til at levere der, hvor el ikke rækker – for eksempel i den tunge transport og i industrien.
Men den er også båret af, at biogasbranchen havde gjort et solidt hjemmearbejde i forhold til at dokumentere og underbygge, hvad der skulle til for at sætte gang i udbygningen. Og det kommer alle i branchen til gavn. Både de, der allerede har et biogasanlæg og ønsker at udvikle og udbygge det og dem, der arbejder med planer om at etablere biogasanlæg. Men jo i høj grad også alle de virksomheder, som er blomstret frem i tilknytning til biogasanlæggene de sidste 30 år. Det gælder biogasanlægsleverandører, rådgivere og underleverandører af alt fra tanke, rør, pumper, overvågning og styring til forbehandlingsanlæg, tankvogne og biomasse.
Vi har en meget stor fælles interesse i at dokumentere og formidle biogassens bidrag til løsning af de store samfundsudfordringer og videreudvikle og effektivisere logistik, produktion og afsætning af biogas m.v. Både fordi det giver mulighed for skabelse af nye arbejdspladser og fordi det er nødvendigt for at sikre, vi også i fremtiden har politisk opbakning til rammevilkår, som kan understøtte biogasbranchens fortsatte udvikling, effektivisering og bidrag til omstilling af samfundet.
I forhold til andre brancher – såvel i energisektoren, affaldssektoren, landbruget som i håndværk og industri – har vi hidtil formået at opnå meget store resultater på trods af, at vi har haft meget beskedne ressourcer. Det bliver ikke ved med at række. Det er baggrunden for, at vi gennem det sidste år har arbejdet med at etablere en ny samlet og slagkraftig fælles base for alle aktører med direkte og indirekte tilknytning til biogassen. Grundlaget er en forventet sammenlægning af: Brancheforeningen for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg. Men vi håber også, at vi med en ny samlet forening kan skabe en fælles styrket platform, som kan tiltrække yderligere aktører.
For vi må ikke være i tvivl om, at vi ikke kan læne os tilbage og hvile på laurbærrene. Der skal arbejdes hårdt for at sikre fortsat gode rammevilkår og for at skabe udvikling og innovation, så vi kan blive endnu mere effektive. Både i forhold til produktionsomkostningerne og i forhold til løsning af samfundets store udfordringer. En ny samlende forening skal også arbejde hårdt for at bistå medlemmerne i at realisere store muligheder for eksport af dansk biogasteknologi da resten af verden er ved at få øjnene op for den danske biogasmodel baseret på husdyrgødning og restprodukter fra husholdninger, landbrug og industri.
Jeg skal derfor opfordre alle til at støtte op om den nye samlede forening for alle aktører på biogasområdet.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.