luft

henrik bach- er løsningen på udvaskning, øget biodiversitet, kulstof og miljø!

I en nyligt udkommet rapport bestilt af Energistyrelsen fremgår det helt klart, at dyrkning af energipil har betydelige positive effekter både på reduktion i forhold til udvaskning af kvælstof samt på klimaregnskabet og miljøet.
Vel at mærke uden man skal udtage fødevareproduktion af landbrugsarealet.
Effekterne omfatter reduceret udledning af drivhusgasser, øget kulstofindhold i jorden, mindre behov for pesticider og reduceret kvælstofudvaskningen fra jordens rodzone.

Piledyrkning kan også give mulighed for at fjerne tungmetaller fra forurenet jord.
Desuden giver piledyrkning mulighed for større biodiversitet.
Med andre ord er der intet etisk dilemma forbundet med dyrkningen af energipil og masser af synergier.

Regeringen afsatte i sit seneste udspil om klimaindsatsen frem mod 2020 1. mio. kr. til kortlægning af potentiale og barrierer ved dyrkning og afsætning af energipil.
Resultatet er denne nyligt udgivne rapport.

Rapporten er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Kortlægning af potentiale og barrierer ved energipil”.
Projektet er udbudt af Energistyrelsen i april 2015, og opgaven er løst af et konsortium bestående af AgroTech, Aarhus Universitet, SEGES, Agrovi og NIRAS.

Netop nu hvor landbrugspakken er vedtaget og yderligere miljøtiltag drøftes af de politiske partier, er det jo oplagt at kigge på alle elementer, der kan spille ind til gavn for energiproduktionen og miljøet?

Etisk Råd pointerer i ”+ 10 MIO. TONS PLANEN” som omhandler muligheder for en øget dansk produktion af bæredygtig biomasse (udkom for år tilbage), at det ikke er etisk acceptabelt, hvis der er tale om afgrøder, der vil konkurrere med fødevareproduktion, eller hvis der er tale om at sætte en truet natur yderligere under pres, eller hvis det går ud over jordens langsigtede frugtbarhed (i form af fjernelse af kulstof i form af halm) da er øget produktion ikke svaret.
Disse krav til bæredygtighed kan pil jo netop opfylde, da denne produktion kan gå hånd i hånd med kravet om biomasseproduktion til energi uden at belaste fødevareproduktionen og med hensyntagen til miljøet.

Begge rapporter har Århus Universitet, herunder ikke mindst professor og forsker Jørgen E. Olsen samt hans kollega seniorforsker Uffe Jørgensen, været involveret i.
Jeg er egentlig blot en landmand, der arbejder med energipil i alle dets facetter og som både følger og deltager i arbejdet omkring denne afgrøde.
Men jeg tillader mig alligevel at henvise til den dokumentation, der allerede findes, den nyligt udgivne rapport og bede om at man fokuserer på det værktøj energipilen er, i forhold til en positiv effekt på klima, miljø, energi med videre.

Tiden er oplagt til at tage pilens positive nyttevirkninger i brug og det bliver aldrig mere oplagt, at anvende denne energiafgrøde i kampen for et bedre miljø og en større energiproduktion på dansk jord.

I dag eksporterer vi energipil, maskiner til renholdelse, beplantning og til at høste med til Ukraine, Polen, Tyskland og flere lande.
Vi henter maskinerne i Italien og Brasilien, tager dem hjem til Nordjylland for så at udvikle på dem og sende dem afsted igen. Men det udstyr vil sælger til eksport kunne vi jo med fordel også sælge til piledyrkning i Danmark.

Vi har gennem de sidste mange år desværre oplevet manglende politisk handling og indenfor fem år har vi oplevet ikke mindre end seks ændringer af rammevilkårene....det holder ikke!
Det trods det faktum at forskerne hele tiden peger på pil som en meget væsentlig faktor til at reducere udvaskning af kvælstof og påvirke klimaregnskabet positivt, men ikke mindst gavne miljøet!

Piledyrkning er ikke sexet og smart som eksempelvis vindmøller.
Det er komplekst at dyrke pil, men det virker og nu har vi en rapport, der synliggør dette, vel at mærke bestilt af politikerne.
Derfor håber vi på politisk handling nu, hvor rapporten dokumenterer effekterne af dyrkningen af energipil.
Rapporten kan læses på www.bioenergi.dk

Tekst: Henrik Bach, Nyvraa Bioenergy

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.