luft

axel buchholt fri2015 er ved at gå på hæld. Vi kan snart kigge tilbage på et år, som vil blive husket som et af dem, hvor der er sket allermest i dansk biogas gennem de seneste 30 år.
Vi er i gang med den største udbygning nogensinde. Biogasproduktionen bliver fordoblet inden for et år eller to.
Gamle anlæg med lang driftserfaring udvider, og der etableres mange nye biogasanlæg. Etablerede aktører som Bigadan udvider aktiviteterne, og nye spillere som Nature Energy, E.ON og andre, kommer ind.

En branche i vækst og udvikling
Vi er en branche i vækst. Vi er nu i fuld gang med at levere den biogasudbygning efter den danske biogasmodel baseret på husdyrgødning og restprodukter fra industri, servicesektor, husholdninger og landbrug, politikerne bestilte gennem Grøn Vækst aftalen fra 2009 og Energiforliget fra 2012.
Vi er samtidig en branche i udvikling. Der pågår meget betydelige aktiviteter til at effektivisere driften og finde nye måder til at sikre en rentabel drift på et nyt råvaregrundlag.

Effektivisering og erfaringsopsamling
Dette er ikke mindst knyttet sammen gennem den Biogas Task Force i Energistyrelsen, som blev etableret med energiforliget. Der er udarbejdet en lang række udredninger, som giver politikere og praktikere et bedre grundlag at vurdere udviklingen på og pejle os ind på udviklingsmuligheder.
Og så er der ikke mindst igangsat en række projekter til afprøvning og dokumentation af de ting, der er sat gang i rundt omkring.
Hovedresultaterne fra forsøgene bliver præsenteret på Økonomiseminaret i Foreningen for Danske Biogasanlæg den 7. december.
For meget beskedne beløb har Folketinget med Biogas Task Force igangsat en række målrettede udviklingsaktiviteter og en erfaringsopsamling, som vi gennem et tæt samarbejde kan formidle videre i branchen og ud til de enkelte anlæg. Det er hurtig og nyttig videnopsamling og -formidling.
Biogas Task Force har også stået i spidsen for vigtige udredninger, som dokumenterer biogasanlæggenes bidrag til at holde hus med næringsstofferne, mindske kvælstofudvaskningen fra husdyrgødningen og recirkulere næringsstoffer fra affalds- og restfraktioner. Og der er taget initiativ til sammen med branchen at udvikle et frivilligt måleprogram for tab af metan fra biogasanlæggene. Det er vigtigt i forhold til at fastholde den politiske og folkelige opbakning.
Energiforliget har skabt rammerne for en fornuftig økonomi i biogasproduktionen. Biogas Task force er vigtig i forhold til at sikre, vi kan få en fornuftig drift af anlæggene. Og der er mange opgaver, der fortsat kan og skal tages fat på i forhold til at sikre en effektiv og rentabel drift. Det gælder også i forhold til at sikre, at biogasanlæggenes positive gevinster udnyttes i en kommende ny miljøregulering og i forhold til realisering af ressourcestrategiens målsætning om mere recirkulering. Og ikke mindst i forhold til fortsat erfaringsopsamling, afprøvning og dokumentation.
Vi behøver ikke opfinde en ny dyb tallerken. Men det kan være meget godt at finde ud af, hvordan vi udnytter det service, vi har i forvejen, optimalt. Som et effektivt og billigt redskab til at udvikle hele samfundet, sikre et sammenhængende energisystem og en bedre sammenhæng mellem land og by.

Fasthold Biogas Task Force
Det har vi naturligvis en opgave med i branchen selv at arbejde med. Både i de enkelte bestyrelser og driftsledelse på anlæggene og i branchen som helhed.
Men en fortsættelse af Biogas Task Force vil være et meget vigtigt redskab til at sikre en fortsat udvikling og effektivisering af biogassektoren. Til gavn for biogasanlæggene, men så sandelig også for det øvrige samfund, klimaet, miljøet og det fremtidige energisystem.

Aksel Buchholt, fmd. Foreningen for Danske Biogasanlæg og Brancheforeningen for Biogas.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.