luft

henrik hoegh2020Biogasbranchen har skiftet navn til Biogas Danmark.
Navneændringen er blevet gennemført som opfølgning på, at vores organisation har samlet alle branchens aktører og derfor kan tale med stor vægt i den politiske debat.
Navneændringen er et led i en ny kommunikationsstrategi, som skal sikre, at organisationen præsenterer sig på en måde, der matcher vores størrelse og gennemslagskraft.

Gennem mange år har vores organisation opbygget stor troværdighed og et betydeligt netværk, både blandt embedsmænd, politikere og andre interessenter. Det nye navn og en forstærket kommunikationsindsats skal medvirke til at understøtte det flotte arbejde, der allerede gøres.
Og corona-krisen har i høj grad aktualiseret behovet.

Krisen har nemlig skabt en ny politisk virkelighed, som kan påvirke biogasbranchen adskillige år frem. Der er i samfundet bred opbakning til en grøn genstart af Danmark – og en dermed følgende kamp om at komme med på vognen.
Som det også fremgår her i bladet, har en række aktører – herunder både Klimarådet og Dansk Industri – meldt ud, at udbud af en ny pulje til biogas bør være en del af en akutpakke, der både skal skabe nye arbejdspladser og sætte gang i den grønne omstilling.
Det hilser vi naturligvis velkommen og arbejder på at bakke op med forslag til udbudsmodeller, der kan sikre en optimal og snarlig udbygning af biogasproduktionen.

Parallelt med debatten om den grønne genstart har statsminister Mette Frederiksen meldt ud, at der kommer en klima-handlingsplan før sommerferien. Kort før dette blad gik i trykken, kom regeringens første to udspil – ét, der indbefatter udfasning af gasfyr, som kan få negative konsekvenser for biogassens udviklingsmuligheder – og ét om affaldssortering, der forventes at blive fremmende for biogassen.

I den kommende tid bliver der stor travlhed med at komme med input til en strøm af udspil for at sikre den fremtidige udvikling af biogassektoren. I den sammenhæng bliver det vigtigt, at vi kan trække på den solide opbakning fra en række organisationer og de centrale klimapartnerskaber, heriblandt den tunge industri, landbruget, transportsektoren og energisektoren.

Budskaberne fra Biogas Danmark til politikerne er, at der er behov for udbudspuljer af støttet biogas til de energitunge industrier, der har meldt ud, at biogas er det eneste reelle alternativ til kul – og som har brug for en hjælpende hånd af hensyn til deres internationale konkurrenceevne.
Der er behov for, at dette initiativ understøttes af en vis udbygning af den grønne gasinfrastruktur, så de energitunge industrier rundt omkring i landet sikres adgang til at få leveret biogas fra gasnettet. Desuden arbejder vi for at skabe et markedstræk for ustøttet biogas bestående af en gradvis indfasning af CO2-fortrængningskrav, som kan varieres i forhold til forskellige markedssegmenter – i kombination med en økonomisk kompensation ved omlægning af energi- og CO2-afgifter.

Mens biogasanlæggene har gjort en flot indsats for at fortsætte produktionen trods udfordringerne under corona-
krisen, så står det også klart, at krisen har medført et kollaps på olie- og gasmarkedet. Den gennemsnitlige gaspris på Gaspoint Nordic var i marts 2018 på 2,40 kr. pr. kubikmeter – og kort før deadline var dagsprisen helt nede i 52 øre.

Efter en mild vinter i hele Europa er gaslagrene fyldt op med billig gas, og gashandlerne bliver ved at købe billig gas ind til det løbende forbrug. Alene dette betyder, at der også vil være billig gas i gaslagrene i 2021. Dertil kommer, at oliemarkedet flyder over med olie, hvilket forventes at påvirke gasmarkedet på længere sigt – måske to-tre år frem.
Dette kommer naturligvis til at påvirke afregningspriserne for biogas fra de danske biogasanlæg. Vi følger udviklingen tæt og leverer månedligt opdaterede gasprisprognoser samt prognoser for afregning af biogas fire år frem til organisationens medlemmer. Prognoserne udsendes i vores interne elektroniske nyhedsbrev Medlemsorientering.

På grund af nedlukningen af Danmark blev den del af generalforsamlingen, der omhandler aflæggelse af beretning og valg, i første omgang udskudt til juni.
Det samme gjaldt temamødet med fokus på bæredygtighedskriterier for bioressourcer.

Den gradvise genåbning af Danmark har ikke givet mulig-hed for at gennemføre en generalforsamling med fysisk deltagelse i juni.
Derfor søger vi generalforsamlingen afholdt den 24. august.

Samtidig har bestyrelsen besluttet at gennemføre et webinar om bæredygtighedskriterier for bioressourcer primo/medio juni. Arrangementet bliver målrettet medlemmerne af Biogas Danmark. Datoen kommer til at afhænge af, hvornår vi har et udspil fra Energistyrelsen, så hold godt øje med indbakken, hvor invitationen kommer.

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.