luft

kris vetterI disse uger forhandler regeringen med de øvrige partier om en plan frem mod 2025

Overordnet set er målet med den nye plan at øge vækstgrundlaget, så Danmark frem mod 2025 bliver 65 milliarder kroner rigere!
Velstanden skal frem mod 2025 øges med omkring 42 milliarder kroner.

Regeringen har som målsætning, at vi skal holde fast i en grøn omstilling og fjerne PSO-afgiften og vi skal anspores til at bruge mere el.

Flere elementer er i spil blandt andet er der forslag om, at de kystnære vindmøller skal i skraldespanden, PSO-afgiften skal væk, fjernvarme- og forsyningssektoren skal i kortere snor og Energinet skal spare.
Samtidig skal energiselskaberne skrue ned for ”energi-spareindsatsen”.

Regeringen ønsker at fjerne PSO-afgiften fordi EU-Kommissionen ønsker justeringer i den danske model, men også fordi afgiften belaster virksomhedernes produktionsomkostninger betydeligt (se artiklen s.3).

Regeringens perspektiv går mere i retning mod store havvindmøllefarme langt ude i vandet end kystnære møller, der ødelægger vores natur.
Rød blok og De Konservative vil dog fastholde investeringen i møllerne med en samlet kapacitet på 350 megawatt.
Forslaget om at opgive de kystnære vindmøller, kan derfor blive hård, da et flertal med De Konservative og venstrefløjen kræver fortsat støtte som led i energiforliget.
I skrivende stund har tre prækvalificerede konsortier
netop afgivet bud på at bygge de kystnære havvindmøller.
Regeringen ønsker at vi holder fast i en grøn omstilling og fjerner PSO-afgiften og ansporer til at bruge mere el. Det er positivt. Det er fremtidens energikilde, hvis man skal "køre grønt".
Generelt er der er lagt op til en lidt slankere energisektor i fremtiden, hvis regeringen kommer igennem med sin netop fremlagte 2025-plan for Danmark.

Uden PSO-afgiften skal regeringen finde penge til grøn omstilling på finansloven. Yderligere midler skal blandt andet komme fra færre regeringsfinansieret projekter over PSO-afgiften. I 2025-planen foreslås PSO-afgiften afviklet over seks år, hvilket er en længere udfasningsperiode, end regeringen foreslog i maj 2016.
Regeringen skønner en samlet besparelse 3,29 mia. kr. for perioden 2017-2025 for dette område.

Samtidig barsler regeringen med at lette afgiftstrykket for de danske forbrugere og virksomheder (se s.3).
Områder der vil styrke konkurrenceevnen og styrke købekraften.

VE til proces ordningen spares væk
Regeringen vil anvende det sparede provenu fra en nedlæggelse af VE-til-proces støtteordningen, der har givet tilskud til erhvervsvirksomheders konvertering til brug af vedvarende energi. En fjernelse af erhvervsstøtteordningen giver en besparelse på 2,07 milliarder kroner frem til 2025. Landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrivirksomheder har haft stor gavn af denne ordning, der har hjulpet erhvervet med den grønne omstilling, samtidigt med at virksomhedernes energiomkostninger har været lavere.

Hele forsyningssektoren er også under lup.
En analyse fra Struensee og McKinsey viser, at forsyningssektoren rummer årlige effektiviseringspotentialer på over 7 mia. kr., som kan indfries med mere effektiv regulering.
Det er jo altid spændende, når der tales om store besparelser, da mange faktorer afhænger af om disse besparelser også kan effektueres... (hvem sagde fugle på taget?).

Det er mange forslag og ikke mindst store tal, der er på spil i regeringens mange forslag frem mod 2025. Og med en mindretals regering skal der jo som bekendt forhandles.
Ud fra en biomasse og vedvarende energi tankegang, ser det foreløbigt ud til, at regeringen fortsat vil satse på en grøn omstilling som bebudet.

Men igen en mindretals regering skal forhandle og der skal gives og tages, hvorfor den endelige strategi også på biomasse og energiområdet, kan komme til at se anderledes ud, når forhandlingerne er afsluttet!

Læs mere om regeringens plan 2025 og den indflydelse planen har på vedvarende energi og vores forsyningssektor på næste side.

Tekst: Kris Vetter, redaktør bioenergiMAGASINET

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.