luft

peter birch soerensenBiomasse spiller en væsentlig rolle i den danske klima- og energipolitik. Den kan anvendes både til transportformål og i energisektoren til produktion af el, gas og varme, hvor biomasse alle steder kan erstatte fossile brændsler.

Biomasse er dog en begrænset ressource, og derfor er en optimal udnyttelse af biomasseressourcerne væsentlig for omstillingen til et fremtidigt lavemissionssamfund.
Anvendelsen af biomasse til produktion af el og fjernvarme har været stigende de seneste år. Siden 2000 har der været en tredobling af forbruget af biomasse. Næsten halvdelen af biomassen er importeret, det er især træpiller.
Biomasse får også en vigtig rolle i fremtidens energisystem både til produktion af biobrændstoffer til transport og i produktionen af el og varme, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Det slår Klimarådet fast i sin første rapport Omstilling med omtanke – status og udfordringer for dansk klimapolitik fra november 2015.

Skal biomasse spille en lige så stor rolle som i dag i opvarmningen?
Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det indebærer, at produktionen af fjernvarme skal foregå uden brug af fossile brændsler som kul og naturgas, og at opvarmning i bygninger heller ikke må baseres på individuelle olie- eller naturgasfyr.
Omstillingen af opvarmningen er allerede i gang. Flere varmeværker har i dag omstillet driften fra kul og naturgas til biomasse, og mange husejere installerer et træpillefyr i stedet for deres oliefyr. Den tendens ser ud til at fortsætte de kommende år.

Derimod kniber det med at få eldrevne varmepumper i spil i opvarmningen, og det er ærgerligt, for der er penge at spare, viser Klimarådets rapport Afgifter der forandrer - forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger fra juni 2016.
Varmepumper, der kører på 100 pct. grøn strøm, er samfundsøkonomisk billigere end biomasse, når det kommer til opvarmning. Men afgifterne står i vejen. Der betales i dag afgift på el til opvarmning, mens biomasse er fritaget for energiafgift. Derfor falder valget på biomasse i stedet for varmepumper hos mange fjernvarmeproducenter og husejere.

De kommende 15 år skal over halvdelen af alle olie- og naturgasfyr udskiftes, og når grundbeløbet på ca. 2 mia. kr. til de decentrale fjernvarmeværker bortfalder i 2019, vil mange fjernvarmeproducenter se sig om efter en billigere varmeløsning. Så det gælder om at have de rette rammer på plads snarest, så fjernvarmeproducenter og husejere fremover vælger den billigste løsning samfundsøkonomisk set.
Klimarådet har regnet på de mulige gevinster ved at nedsætte afgiften på el til opvarmning med ca. 30 øre/kWh. Husholdninger og virksomheder kan i givet fald spare ca. 1,3 mia. kr. om året på varmeregningen, og vi kan skære ca. 1 mia. kr. af samfundets regning for den grønne omstilling.
Den grønne omstilling skal gennemføres på en klog måde. Klimarådet anbefaler derfor, at afgiften på el til opvarmning sættes ned.

Biomasse skal anvendes klogt
Biomasse har mange anvendelsesmuligheder inden for energi, men da det er en begrænset ressource, skal vi anvende den klogt.
Vind og sol er oplagte kilder til grøn strøm i et fremtidigt energisystem, og biomasse vil være nødvendigt til backup, når vinden lægger sig i skumringen, eller kablerne til udlandet overbelastes. Og selvom den første danske eldrevne færge forventes indsat mellem Fyn og Ærø om et års tid, er det svært at forestille sig, at den tunge transport med lastbiler, skibe og fly kan foregå uden massiv brug af brændstoffer baseret på biomasse.
Men til opvarmning er eldrevne varmepumper et godt og billigt alternativ til biomasse.

Af Peter Birch Sørensen,
formand for Klimarådet og professor i økonomi ved Københavns Universitet.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.