luft

hans stougaardVi ser gerne halm anvendt til produktion af biogas og vil strække os langt for, at imødekomme biogas anlæggenes krav!

I Danske Halmleverandører ser vi halm til biogasproduktion som en af de veje som er meget interessante, også set i forhold til at der kan komme organisk materiale og gødning retur til markerne, vel at mærke efter man har udnyttet energien i halmen.

Vi oplever en stor fokus på prisen for halmen når vi taler med biogasanlæg, hvilket jo ikke er så overraskende. Men samtidig er der særlige krav til forbehandling som brikettering eller anden form for behandling der gør halmen mulig at omsætte i biogasanlæg. Lav pris og forbehandling er vanskeligt at kombinere.

Som beskrevet i Bioenergi magasinet flere gange, er det en udfordring med forbehandlingen.

Her mangler vi fra halmleverandørside en afklaring på hvordan biogasanlæggene vil have halmen, med andre ord, hvilket produkt vi skal lave.

De produkter der efterspørges kan leveres i dag, men vi mangler at få sammentænkt dette med teknologileverandørerne af biogasanlæg, så vi som leverandører af halm, ved hvilken retning, vi skal tænke i når der vælges metoder til håndtering af halmen. Der er jo opstået en mulighed for at lave halmpiller direkte på marken – om end det er ganske dyrt endnu.

Der udføres netop nu mange forsøg landet over med forbehandling af halm ligesom biogasanlæggene udfører forsøg med forskellige halmtyper.

Det er glædeligt og jeg er sikker på, at vi inden længe vil få en større afklaring af hvordan halmen kommer i biogasanlæggene og herefter opleve en massiv efterspørgsel på halm til biogas.

Der er en lille rest halmballer fra overdækning, som vi håber kan benyttes til biogas allerede nu.

Andet end biogas
Mere end 2 mio. tons halm nedpløjes hvert år. Det er tankevækkende, hvilken gavn denne halm kunne gøre med hensyn til energiproduktion, CO2 fortrængning og ikke mindst arbejdspladser.

Vi glemmer ofte de muligheder ”der ligger lige for” og importerer råvarer langvejs fra i stedet for at udnytte indenlandske ressourcer.

Et af de steder Danske Halmleverandører oplever udfordring, er blandt andet kravet om kraft/varme, når der etableres varmeværker. Når vi ser på elsystemet i dag, hvor 42 pct. af strømmen kommer fra vindmøller og priserne er under produktionsprisen på mindre kraft/varme anlæg som også står med usikkerhed om de også i fremtiden vil modtage det grundbeløb fra staten som de får i dag. De værker som i så fald skulle bygges, ville ikke benytte el-produktionskapacitet i mange timer om året.

Det bliver mere og mere vanskeligt at se hvor denne regel giver mening i fremtiden.

Det vil vi fra foreningens side forsøge at gøre politikerne opmærksom på igen, når vi her i staren af 2016 har foretræde for Energi-, Forsynings og Klimaudvalget (EFK).

Bioøkonomien er også noget der optager de danske halmleverandører, da vi gerne så udvikling om etablering af bioraffinaderier i Danmark. Det vil give teknologiudvikling og mange nye arbejdspladser, hvis vi kom i gang f.eks. på Maabjerg Energy Concept.

I øjeblikket står vi desværre stille på udviklingen på dette område, da politikerne lige mangler at stille krav om tvungen iblanding af avancerede biobrændstoffer.

Omkostningen er reduceret til ca. 3 øre pr liter benzin på standeren og nogle regnestykker viser sågar det samlet er omkostningsneutralt, når alt regnes med. Men det skal dog nævnes at regeringen fornylig kom med regnestykke, som vurderer at anvendelse af avancerede biobrændstoffer er meget dyrt for Danmark. Vi håber der kan findes enighed om beregningerne, så det ikke er forudsætninger i beregningsmodeller der stopper udviklingen.

Halm kan anvendes til mange ting. For nylig har vi fået henvendelse fra en Hollandsk virksomhed, der vil lave fiberplader af bl.a. halm, så der er mange nye muligheder for afsætning af halm i støbeskeen. Sådanne virksomheder kunne vi også godt bruge i Danmark hvor vi har været i dialog med arkitekter som gerne ville bygge huse med bæredygtige materialer, hvilket kunne være plader af halm.

Der er fortsat behov for opvarmning i de små og mellemstore byer, hvor der stadig i stor stil fyres med individuelle oliefyr. Her er det oplagt at der findes løsninger til fjernvarme, hvor halm som råvare er en oplagt løsning.

Der er en række eksempler på steder hvor dette kunne være attraktivt, men der mangler en skabelon til borgerne således at arbejdet med at få et nyt lille lokalt fjernvarmenet op at stå, ikke virker umuligt at gå til.

Her er Roskilde Kommune i gang med et par spændende projekter, som vi håber kan bruges som skabelon til kommende projekter. Vi er som lokale halmleverandører klar til at hjælpe med projektet og selvfølgelig at levere halmen.

I Jylland har der de seneste år været en stigning i forbruget af halm på fjernvarmeværker. Det har givet en stigning i halmforbruget på mere end 100.000 tons. Og det stopper ikke her, da der fortsat er gang i byggeriet og der er projekter på vej, hvor vi håber de vælger halm som brændsel også.

Vi forsøger her i 2016 at arrangere en såkaldt ”Halmens dag”, hvor der skal sættes fokus på halmens fortrinlige egenskaber til forskellige typer af energiproduktion og mange andre formål!

Kommentaren er skrevet af
Hans Stougaard,
formand for Halmleverandørforeningen.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.