luft

NGF Nature Energy (det tidligere Naturgas Fyn) har involveret sig massivt i biogasudbygningen. Der er anlæg under opførelse i Holsted, på Midtfyn og på Nordfyn og et anlæg ved Aalborg er under renovering og udvidelse. NGF Nature Energy har herudover netop købt en andel på 17 pct. af biogasanlægget i Ribe. Yderligere anlæg er under planlægning, bl.a. i Brande, og flere vil komme til.

Men hvorfor denne satsning, og hvad er fremtidsperspektivet for et energiselskab som NGF Nature Energy?
For NGF Nature Energy er strategien simpel: Det er politisk besluttet, at vi skal af med de fossile brændsler – herunder naturgas.
Når det er sådan, må vi som virksomhed prøve at benytte vores gasrør til noget andet, der er nyttigt, og som kan danne basis for en sund forretning. Det kan biogas. Det er samtidig en indsats, som er efterspurgt af samfundet.

Biogas er egnet til at håndtere den organiske del af affaldet i samfundet og den er ressourcebesparende i en verden med stadig mere knappe ressourcer. De prognoser, myndighederne lægger frem, bekræfter, at biogas er efterspurgt: Produktionen i biogassektoren skal 20-dobles inden 2050 – så det er en samfundsnyttig indsats i et vækstmarked. Det vil vi gerne være en del af.

Satsningen er ambitiøs. Da NGF Nature Energy startede for godt 2 år siden, var det erklærede mål at stå for størstedelen af den biogasproduktion, der kommer ind i gasnettet. Vi er tæt ved at realisere dette mål, når de igangværende udbygninger er færdige.

Vores ambition er at fortsætte, så aktiviteten bliver endnu større. Vi er overbeviste om, at vi gennem stordrift, effektiv styring og ved at udnytte erfaringerne på tværs af flere anlæg kan skabe en mere effektiv og solid forretning, end det er muligt ved enkeltstående anlæg.

Men der er naturligvis også mange udfordringer: Biogas er afhængig af statslig – og dermed politisk – støtte. Det kan desuden vise sig svært at fremskaffe de nødvendige biomasser fra bl.a. industrien, som kan sikre en høj gasproduktion. Vores projekter er baseret på udstrakte samarbejder med partnere. Det er en styrke – men kræver også tid og kompromisser, vi ikke havde behøvet, hvis vi investerede alene.

De udfordringer arbejder vi aktivt med. Vi ser det som en begyndende industrialisering – og professionalisering – af biogassektoren. Helt parallelt til det, der er sket med vindmøller, som har bevæget sig fra små enkeltmandsejede anlæg til havvindmølleparker, der drives industrielt.

Vi vil få det til at lykkes. Derfor arbejder vi målrettet med embedsmænd og politikere for at sikre de rette betingelser for biogassen og vi er aktive i brancheforeninger. Det vil lykkes, fordi biogassen kan skabe en energiproduktion, som samfundet ikke kan undvære, hvis vi skal gøre os fri af kul og olie og heller ikke vil bruge naturgas i fremtiden.

Biogassen bliver det brændstof, mange af vore biler skal køre på. Gassen vil også være nødvendig i industrien og til at skabe balance i energiforsyningen, når solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser.

Vi har igangsat en ambitiøs indsats. Vi er sikre på, at den vil vise sig at blive en succes, og vi vil i de kommende år arbejde hårdt på at realisere den.

hans duus jorgensen

 

Kommentaren er
skrevet af
Hans Duus Jørgensen
Udviklingsdirektør
NGF Nature Energy

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.