luft

henrik hoegh 2020 11

Hen over sommeren har der været mange bolde i luften på den politiske arena, og det kommer til at fortsætte de næste mange måneder. Hermed et kort overblik over situationen…

Hen over sommeren kom afklaringen af den fremtidige energiafgrøderegulering.
Resultatet af forhandlingerne blev en model, hvor majs ikke længere må bruges fra 2025, og hvor energiafgrødeanvendelsen reduceres gradvist fra den 1. august 2022.
Det lykkedes at få indført et såkaldt bundfradrag, som sikrer, at de mindre biogasanlæg kan fortsætte med at have op til 12 procent energiafgrøder – og dermed får mere tid til en vanskelig, men vigtig omstilling.
Det kan man læse mere om i artiklen her i bladet.
Samtidig er bæredygtighedskravene i den danske implementering af det europæiske VE-direktiv trådt i kraft.
Det betyder, at alle anlæg over 2 MW eller 200 Nm3 metan per time nu skal dokumentere, at de anvendte biomasser opfylder kravene i direktivet.

Efter sommerferien har der fra dag ét været højt tryk på forhandlinger om centrale emner som overkompensationsregulering for den gældende støtteordning samt udformning af udbudsmodel for de kommende års udbud af ny biogasproduktion. Og så er der helhedsplanen for landbruget, som bliver en del af efterårets politiske forhandlinger.

På dagsordenen er også udformningen af det kommende CO2-fortrængningskrav på transportområdet, ligestilling af forsuringskrav mellem afgasset biomasse og ikke afgasset biomasse samt kommende krav til indsats for at minimere metantab.

På markedssiden bliver biogassen i den kommende tid præget af kraftigt stigende gaspriser, som her og nu giver mulighed for stigende indtjening for biogasanlæg med opgradering, men som i 2022 vil medføre en kraftig nedsættelse af støtten.
Dette vil især ramme de elproducerende biogasanlæg hårdt, og på disse anlæg må man forvente seriøse overvejelser om at skifte prismodel fra fast afregning til tillægsprismodel.

Ellers bærer den aktuelle udgave af Bioenergi Magasinet præg af, at der hen over sommeren har været stærkt fokus på biogas til den tunge transport med ikke mindre end tre arrangementer.

Hos transportvirksomheden HV Transport i Herning havde en gruppe virksomheder, brancheorganisationer og politikere i juni fornøjelsen af at markere indkøbet af Danmarks første 50 tons biogaslastbil, der skal køre med gylle til biogasanlæg.
DTL og Biogas Danmark arrangerede også i juni et webinar, hvor deltagerne hørte både Scania og Arla fortælle, at biogas er tæt på at være konkurrencedygtig med fossil diesel, mens transportminister Benny Engelbrecht den 27. august indviede en ny biogastankstation i Ishøj som et led i åbningen af en grøn transportkorridor med hele fire biogastankstationer mellem København og Aarhus.

Med en politisk beslutning om, at biogas til transport ikke kan indregnes i det kommende CO2-fortrængningskrav, hvis biogassen har modtaget støtte, øges presset for at få gjort noget ved afgifterne på biogas til transport – idet afgifterne er næsten lige så høje som støtten. Og der er en særlig god anledning til det, når regeringens ekspertudvalg her til efteråret barsler med sin rapport om afgiftsomlægninger i forbindelse med den grønne skattereform.

Hvis ikke der gøres noget ved afgifterne, kommer biogassen til at stå i en urimelig konkurrencesituation over for både fossil diesel og el – specielt set i forhold til de høje CO2-reduktioner, biogassen kan levere på transportområdet.

I skrivende stund er det ikke muligt at fortælle, hvordan forhandlingerne på de mange forskellige områder falder ud, men der bliver rig lejlighed til at høre mere ved den kommende tids møder i Biogas Danmark-regi.
Så hold godt øje med både Medlemsorientering, biogas.dk, bioenergi.dk og BioenergiMagasinet.

Vi lægger ud lige omkring udgivelsen af dette blad med generalforsamling og temadag den 13. septembe og vi er i gang med at planlægge det traditionelle møde for ejere af biogasanlæg og er også på vej til at genstarte vores erfamøder for driftsledere.
Året afrundes med Biogas Danmark Konferencen, som finder sted den 8. december i Vingsted.

Vi ser virkelig frem til, at vi nu igen kan mødes fysisk - og glæder os til en række møder med spændende dialog om, hvordan vi skaber den bedste fremtid for biogassen og samtidig yder et stort bidrag den grønne omstilling i Danmark.

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.