luft

De danske biogasanlæg leverede i 2022 mere end 800 millioner kubikmeter biogas og dækkede 40 procent af det samlede gasforbrug. Det gav en drivhusgasreduktion på 1,5 millioner tons CO2.

Danmark slog i 2022 alle hidtidige rekorder med en produktion på over 800 millioner kubikmeter biogas. Dermed dækkede biogas ikke mindre end 40 procent af det samlede gasforbrug i Danmark, hvilket gav en netto drivhusgasreduktion på 1,5 millioner tons CO2-ækvivalenter.

– Det er fantastisk, at Danmark i 2022 sætter en samlet rekord i produktionen af vedvarende energi – og samtidig præsterer individuelle rekorder for både vind, biogas og sol. Det betyder, at klimaaftrykket fra henholdsvis el- og gasforbrug nu begge er kommet ned på cirka 140 gram CO2 pr kWh, hvilket cementerer Danmarks position som et foregangsland i den grønne omstilling, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Den stigende biogasproduktion betød, at biogasanlæggene også leverede en rekordhøj netto drivhusgasreduktion på 1,5 millioner tons CO2-ækvivalenter. Heraf udgjorde reduktion i metanudledningen fra husdyrgødning cirka 250.000 tons CO2-ækvivalenter.

Og potentialet er betydeligt større. Allerede fra 2027 kan netto drivhusgasreduktionen fra biogas komme op på 3,7 millioner tons CO2-ækvivalenter, heraf næsten 1 million tons i form af reduceret metanudledning fra husdyrgødning, der i fremtiden udsluses hurtigere til biogasanlæggene. Hertil kommer yderligere et klimapotentiale på mere end 1,5 millioner tons CO2 ved anvendelse af biogen CO2 fra biogas til CO2-lagring.

– Det er glædeligt, at statsministeren i sin nytårstale slog fast, at det ikke kun er vigtigt at sætte nye mål for den grønne omstilling, men at det i lige så høj grad handler om at komme i mål. Det er vigtigt at fastholde fokus på at få realiseret de forventede drivhusgasreduktioner, og på den front er biogasbranchen allerede i fuld gang og klar til hurtigt at levere markant større bidrag, fastslår Henrik Høegh.

 

henrik høegh 21 09 13
Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

 

Fakta om biogas i Danmark i 2022

  • Samlet biogasproduktion: 800 millioner kubikmeter biogas, heraf 622 millioner kubikmeter leveret til gasnettet og ca 180 millioner kubikmeter leveret direkte til industri, kraftvarme mv.
  • Værdi af den naturgas, som biogassen har fortrængt: Ca 7,4 milliarder kroner.

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2023 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.