luft

gasledning
Carbon capture (CO2 fangst) skal være med til at nedbringe udledningen af CO2.

 

Vestforbrænding, Evida og GSD har underskrevet Letter of Intent

Der blev i slutningen af 2021 indgået en politisk aftale mellem regeringen og et bredt politisk flertal om fangst, transport og lagring af CO2 (CCS), der skal sikre, at de første fangstanlæg kan være klar i 2025 og dermed bidrage til at nedbringe udledningerne af CO2. Energistyrelsen er i gang med arbejdet, der skal gøre det muligt at nå dette mål.

CCS står for Carbon Capture and Storage og betegnes på dansk som fangst og lagring af CO2.
CCS er en kendt teknologi, der i andre lande har været anvendt i mange år, men den har oftest været brugt til at øge udvindingen af olie. I stedet skal teknologien nu bruges i Danmark til at deponere CO2'en, hvor den kom fra, nemlig dybt nede i undergrunden.

Vestforbrænding er blevet udvalgt til at deltage i det store nationale udbud af CO2-fangst, og allerede få dage efter blev der (august måned) underskrevet et Letter of Intent med gasdistributøren Evida og GSD.
De tre aktører vil skabe en samlet løsning for CO2-fangst, hvor den indfangede CO2 skal lagres i GSDs lager i Stenlille. Parterne kan dermed sikre hele værdikæden i én samlet løsning. Fra fangst til transport og lagring.

- Dette tiltag demonstrerer, at vi kan rykke hurtigt sammen i så vigtigt et samarbejde for en vigtig sag. Vi står nu sammen om at finde en løsning, der kan håndtere hele værdikæden. Nu vil vi gå i dybden med projektet og derefter præsentere en løsning for offentligheden, siger direktør for Vestforbrænding, Steen Neuchs Vedel.

Målet for Vestforbrænding er at transportere den indfangede CO2 via rør til Stenlille på Sjælland, hvor GSD råder over et større lager i undergrunden.

- Det er et enormt spændende projekt, som vi er glade for at være en del af. Det vil være en case, som understøtter vores ambitionen om at vise, hvordan Danmark kan udnytte sin undergrund til at lagre enorme mængder CO2 på en billig og sikker måde, siger Adam Elbæk, direktør for Gas Storage Denmark.

Evida har mange erfaringer med store anlægsprojekter og ser frem til at samarbejde om en rørledning fra Vestforbrænding i Glostrup til Stenlille.

- Rørført infrastruktur til transport af fremtidens grønne gasser kan blive en vigtig del af den samlede løsning for CO2 fangst og lagring. Vi ser derfor meget frem til at bidrage med vores viden og erfaring i det fremtidige arbejde, som kan få stor betydning for den grønne omstilling af energisystemet, siger Evidas administrerende direktør Ole Kalør.

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.