luft

nutrifair debat afslutning

Landbruget er i stigende grad hjørnestenen i fremtidens grønne og "forsyningssikre" fremtid, hvorfor fokus var sat til husdyrproducenterne på dette års Nutrifair.

- Der ligger en stor værdiskabelse både for landbrug og samfund i, at udnytte husdyrgødning og organisk husholdningsaffald til biogasproduktion. Samfundet får grøn og vedvarende energi og landbruget får en fibermasse retur med høj gødningsværdi, samtidig med at vi får fjernet lugtgenerne ved udbringning af husdyrgødning, sagde Kris Vetter BioenergiMAGASINET.

- Derfor er vi taknemmelige for at indlægsholderne vil deltage og delagtiggøre os i udsigterne for biogas sagde han i sin velkomst, hvorefter han overlod podiet til Henrik Høegh.

Formand for Biogas Danmark Henrik Høegh indledte konferencen med et spændende indlæg med titlen ”Biogassens potentiale i Danmark- og samspil med landbruget”.

- Den store interesse for biogas netop nu er en oplagt mulighed for landbruget og biogasselskaberne til i fællesskab, at sikre en endnu større biogasproduktion i Danmark til gavn for såvel landbruget som samfundsøkonomien og forsyningssikkerheden, sagde Henrik Høegh.

CO2 gevinst og fordeling af ressourcer
I den afsluttende debat i hal A havde arrangørerne inviteret Gitte Grønbæk direktør for LBBL (Landbrugets Biomasseleverandører), Direktør Ole Hvelplund Nature Energy, direktør for SEGES Ejnar Schultz, bestyrelsesformand for FREMSYN Knud Boesgaard. Jens Bo Holm Nielsen Ålborg Universitet Bioenergisektion Esbjerg og Kris Vetter BioenergiMAGASINET var moderatorer.
Emnet var hvorledes fordelingen af CO2 gevinsten skal foregå og hvorledes vi gør ”kagen” ved biogasproduktion endnu større.

Læs hele den spændende reportage i juni udgaven af BioenergiMAGASINET - tegn abonnement her...!

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.