luft

De gruopvækkende begivenheder i Ukraine har vist, at vi har brug for robusthed om den energiforsyning, der er grundlaget for arbejdspladser og vækst i alle dele af Danmark. Det kræver først og fremmest uafhængighed af russisk gas – et ønske, der er et bredt politisk flertal bag, og som vi i biogasbranchen kan bidrage til at realisere.

I en situation, hvor gashanerne risikerer at lukke over natten, sættes helt almindelige danskeres sikkerhed og tryghed på spil, fordi deres arbejdspladser i industrien risikerer at forsvinde. Derfor er vi nødt til at gøre, hvad der skal til for hurtigt at sikre en uafhængig og grøn energiforsyning, der ikke skubber arbejdspladser ud af landet.

Biogas kan gøre os uafhængig af fossil russisk gas om fem år
En sådan omstilling kræver gasproduktion i stor skala, men biomassepotentialet er stort nok til, at danskproduceret, klimaneutral biogas kan gøre Danmark uafhængig af fossil russisk gas om bare fem år ved at fremrykke de eksisterende støttepuljer til biogas. Og det vil endda være billigt for staten, da der i praksis ikke vil blive udbetalt støtte i de første år, fordi gaspriserne ventes at forblive høje i en årrække. Det vil ikke blot give forsyningssikkerhed, men også vækst og 6000 permanente, grønne arbejdspladser i landdistrikterne. Det er storskalaomstilling i rekordfart til gavn for klima og jobs i de mange udsatte danske virksomheder.

Den nuværende krise skaber et stort behov for strukturelle forandringer i måden, vores energiforsyning er indrettet på. For hvis virksomhederne pludselig skal tilpasse sig et usikkert marked, og der ikke er udsigt til normalisering, så vil det koste arbejdspladser og vækst.

Med biogas går jobs og grøn omstilling hånd i hånd
Samtidig med at der er industriarbejdspladser på spil, er der også en væsentlig klima- og afgiftsdimension i diskussionen om uafhængighed af russisk gas. Vi ville givetvis reducere vores udledninger og afhængighed af russisk gas drastisk, hvis en lang række industrivirksomheder over hele landet blot gik konkurs eller rykkede deres produktion til udlandet, men det er naturligvis ikke løsningen. Vi skal i stedet give dem mulighed for at skifte de fossile brændstoffer ud med biogas – og dermed på samme tid omstille sig og fastholde produktionsarbejdspladserne i Danmark. Derfor er det dybt problematisk, at regeringen vil straffe virksomheder, der vælger klimaneutral biogas frem for fossil naturgas, med en høj CO2-afgift på biogassen.

Som situationen er lige nu, har vores energitunge virksomheder allerede højere produktionsomkostninger. Det betyder færre investeringer og dårligere evne til at fastholde og ansætte arbejdskraft. Samtidig har store, danske virksomheder såsom Nordens største teglproducent, Randers Tegl, Nordens største producent af glasemballage, Ardagh Glass Holmegaard, og de to isoleringsgiganter Rockwool og Saint-Gobain meldt ud, at de er nødt til at stoppe deres produktion i Danmark, hvis der bliver lukket for gassen fra Rusland.

biogas arneArne skal ikke kun have pension
Her op til 1. maj er vores besked til regeringen derfor, at der bør landes en energi- og forsyningsaftale samt en grøn skattereform, som gør os uafhængige af russisk gas og sikrer den grønne omstilling, uden at det går ud over danske arbejdspladser. Det er folk som Arne og kollegaerne i industrien, der risikerer at blive ramt hårdest af krisen. Både fordi de risikerer at miste deres job, men også fordi deres privatøkonomi rammes uforholdsmæssigt hårdere end de mere velstillede danskere. Derfor bør virksomhederne kunne få refunderet CO2-afgiften, når de kan dokumentere, at de har købt biogas, så de kan fastholde produktion og arbejdspladser, samtidig med at de bidrager til den grønne omstilling.

Vi har i Danmark en akut, bunden opgave i at løse både forsyningskrisen og klimaudfordringerne – vel at mærke på en måde, hvor danske arbejdspladser bevares. For Arne skal ikke kun skal have pension – han skal først sikres et arbejde.

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2023 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.