luft

kris vetterI disse uger forhandler regeringen med de øvrige partier om en plan frem mod 2025

Overordnet set er målet med den nye plan at øge vækstgrundlaget, så Danmark frem mod 2025 bliver 65 milliarder kroner rigere!
Velstanden skal frem mod 2025 øges med omkring 42 milliarder kroner.

Regeringen har som målsætning, at vi skal holde fast i en grøn omstilling og fjerne PSO-afgiften og vi skal anspores til at bruge mere el.

Flere elementer er i spil blandt andet er der forslag om, at de kystnære vindmøller skal i skraldespanden, PSO-afgiften skal væk, fjernvarme- og forsyningssektoren skal i kortere snor og Energinet skal spare.
Samtidig skal energiselskaberne skrue ned for ”energi-spareindsatsen”.

Regeringen ønsker at fjerne PSO-afgiften fordi EU-Kommissionen ønsker justeringer i den danske model, men også fordi afgiften belaster virksomhedernes produktionsomkostninger betydeligt (se artiklen s.3).

Regeringens perspektiv går mere i retning mod store havvindmøllefarme langt ude i vandet end kystnære møller, der ødelægger vores natur.
Rød blok og De Konservative vil dog fastholde investeringen i møllerne med en samlet kapacitet på 350 megawatt.
Forslaget om at opgive de kystnære vindmøller, kan derfor blive hård, da et flertal med De Konservative og venstrefløjen kræver fortsat støtte som led i energiforliget.
I skrivende stund har tre prækvalificerede konsortier
netop afgivet bud på at bygge de kystnære havvindmøller.
Regeringen ønsker at vi holder fast i en grøn omstilling og fjerner PSO-afgiften og ansporer til at bruge mere el. Det er positivt. Det er fremtidens energikilde, hvis man skal "køre grønt".
Generelt er der er lagt op til en lidt slankere energisektor i fremtiden, hvis regeringen kommer igennem med sin netop fremlagte 2025-plan for Danmark.

Uden PSO-afgiften skal regeringen finde penge til grøn omstilling på finansloven. Yderligere midler skal blandt andet komme fra færre regeringsfinansieret projekter over PSO-afgiften. I 2025-planen foreslås PSO-afgiften afviklet over seks år, hvilket er en længere udfasningsperiode, end regeringen foreslog i maj 2016.
Regeringen skønner en samlet besparelse 3,29 mia. kr. for perioden 2017-2025 for dette område.

Samtidig barsler regeringen med at lette afgiftstrykket for de danske forbrugere og virksomheder (se s.3).
Områder der vil styrke konkurrenceevnen og styrke købekraften.

VE til proces ordningen spares væk
Regeringen vil anvende det sparede provenu fra en nedlæggelse af VE-til-proces støtteordningen, der har givet tilskud til erhvervsvirksomheders konvertering til brug af vedvarende energi. En fjernelse af erhvervsstøtteordningen giver en besparelse på 2,07 milliarder kroner frem til 2025. Landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrivirksomheder har haft stor gavn af denne ordning, der har hjulpet erhvervet med den grønne omstilling, samtidigt med at virksomhedernes energiomkostninger har været lavere.

Hele forsyningssektoren er også under lup.
En analyse fra Struensee og McKinsey viser, at forsyningssektoren rummer årlige effektiviseringspotentialer på over 7 mia. kr., som kan indfries med mere effektiv regulering.
Det er jo altid spændende, når der tales om store besparelser, da mange faktorer afhænger af om disse besparelser også kan effektueres... (hvem sagde fugle på taget?).

Det er mange forslag og ikke mindst store tal, der er på spil i regeringens mange forslag frem mod 2025. Og med en mindretals regering skal der jo som bekendt forhandles.
Ud fra en biomasse og vedvarende energi tankegang, ser det foreløbigt ud til, at regeringen fortsat vil satse på en grøn omstilling som bebudet.

Men igen en mindretals regering skal forhandle og der skal gives og tages, hvorfor den endelige strategi også på biomasse og energiområdet, kan komme til at se anderledes ud, når forhandlingerne er afsluttet!

Læs mere om regeringens plan 2025 og den indflydelse planen har på vedvarende energi og vores forsyningssektor på næste side.

Tekst: Kris Vetter, redaktør bioenergiMAGASINET

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.