luft

Kommentaren, september 2014:

Medierne er i øjeblikket fulde af gode historier om biogas. Nature Energy – det tidligere Naturgas Fyn/Bionaturgas Danmark er i gang med at bygge nye biogasanlæg ved Holsted og på Midtfyn og har taget første spadestik i Bogense. Bigadan indviede det nye biogasanlæg ved Horsens den 10. september og inden for et par måneder følger Brødrene Madsen i Salling.
Endvidere er udvidelser afsluttet i de mangeårige biogasanlæg i Blåbjerg, Thorsø og Filskov.

Og vi er siden nytår trådt ind i en ny æra, hvor vi ikke alene leverer biogas til det lokale kraftvarmeværk, men også leverer biogas ind på det danske gasnet. Fra den spæde start med rensningsanlægget i Fredericia har gasselskaberne for alvor taget hul på den grønne dagsorden. Først HMN med to anlæg nær Hjørring og Brdr. Madsen. Nu rykker DONG Energy med Bigadans nye anlæg ved Horsens og fra næste år gassen fra Linko Gas. Og inden for et år kommer Nature Energy's anlæg i drift.

Der er altså grøde i udviklingen. Etablering af nye anlæg og biogassen går fra at være en del af den lokale til den nationale energiforsyning og en vigtig brik i at sikre at sammenhængende og stabilt VE baseret energisystem.

Det vi ser nu, er uden tvivl resultatet af en kombination af energiforliget fra 2012, som endelig var fuldt godkendt i EU i februar i år, og anlægstilskudspuljen fra Grøn Vækst aftalen i 2009, som også først nu slår igennem.

Men hvor længe holder pilen? Biogas Task Force, der blev etableret som en del af energiforliget, afleverede sin rapport i maj. Heri vurderes, at biogasproduktionen nok vil blive fordoblet de kommende år. Det lyder af noget – specielt i lyset af de mange års stilstand. Men det er imidlertid kun halvdelen af den forventede udbygning, der er lagt ind i Energistyrelsens egne fremskrivninger.
Og selv om vi skulle tro på de allermest optimistiske scenarier, så vil vi stadig være langt fra at have realiseret målet om, at halvdelen af husdyrgødningen skal udnyttes til biogas i 2020.

Forligspartierne bag energiforliget skal have en drøftelse af situationen i løbet af efteråret. Det ser vi rigtig meget frem til. Task Force rapporten peger på de nødvendige justeringer, som skal til for at fastholde det momentum, der nu er kommet – til gavn for beskæftigelsen, eksportpotentialet og den samlede grønne omstilling i energisektoren, landbruget og affaldssektoren:
Sikring af værdien af energiforliget mod udhuling gennem pristalsregulering af de forbedrede rammebetingelser på linie og fjernelse af aftrapningen.
Ligestilling af tilslutningsvilkårene til det kollektive gasnet med vilkårene for elsiden, hvor biogasproducenterne ikke pålægges alle omkostninger, men at gasnettet bidrager til den nødvendige omstilling af gasnettet til grøn gas til gavn for gaskunderne i fremtiden.

Det er helt afgørende, at politikerne bidrager til at fastholde momentum, så den nuværende aktivitet ikke ender som en hurtigt overstået boble.

 aksel buchholt

Af Aksel Buchholt
Formand Linko Gas, Foreningen for Danske Biogasanlæg og Brancheforeningen for Biogas

Kommentar-arkiv

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2023 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.