luft

henrik bach- er løsningen på udvaskning, øget biodiversitet, kulstof og miljø!

I en nyligt udkommet rapport bestilt af Energistyrelsen fremgår det helt klart, at dyrkning af energipil har betydelige positive effekter både på reduktion i forhold til udvaskning af kvælstof samt på klimaregnskabet og miljøet.
Vel at mærke uden man skal udtage fødevareproduktion af landbrugsarealet.
Effekterne omfatter reduceret udledning af drivhusgasser, øget kulstofindhold i jorden, mindre behov for pesticider og reduceret kvælstofudvaskningen fra jordens rodzone.

Piledyrkning kan også give mulighed for at fjerne tungmetaller fra forurenet jord.
Desuden giver piledyrkning mulighed for større biodiversitet.
Med andre ord er der intet etisk dilemma forbundet med dyrkningen af energipil og masser af synergier.

Regeringen afsatte i sit seneste udspil om klimaindsatsen frem mod 2020 1. mio. kr. til kortlægning af potentiale og barrierer ved dyrkning og afsætning af energipil.
Resultatet er denne nyligt udgivne rapport.

Rapporten er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Kortlægning af potentiale og barrierer ved energipil”.
Projektet er udbudt af Energistyrelsen i april 2015, og opgaven er løst af et konsortium bestående af AgroTech, Aarhus Universitet, SEGES, Agrovi og NIRAS.

Netop nu hvor landbrugspakken er vedtaget og yderligere miljøtiltag drøftes af de politiske partier, er det jo oplagt at kigge på alle elementer, der kan spille ind til gavn for energiproduktionen og miljøet?

Etisk Råd pointerer i ”+ 10 MIO. TONS PLANEN” som omhandler muligheder for en øget dansk produktion af bæredygtig biomasse (udkom for år tilbage), at det ikke er etisk acceptabelt, hvis der er tale om afgrøder, der vil konkurrere med fødevareproduktion, eller hvis der er tale om at sætte en truet natur yderligere under pres, eller hvis det går ud over jordens langsigtede frugtbarhed (i form af fjernelse af kulstof i form af halm) da er øget produktion ikke svaret.
Disse krav til bæredygtighed kan pil jo netop opfylde, da denne produktion kan gå hånd i hånd med kravet om biomasseproduktion til energi uden at belaste fødevareproduktionen og med hensyntagen til miljøet.

Begge rapporter har Århus Universitet, herunder ikke mindst professor og forsker Jørgen E. Olsen samt hans kollega seniorforsker Uffe Jørgensen, været involveret i.
Jeg er egentlig blot en landmand, der arbejder med energipil i alle dets facetter og som både følger og deltager i arbejdet omkring denne afgrøde.
Men jeg tillader mig alligevel at henvise til den dokumentation, der allerede findes, den nyligt udgivne rapport og bede om at man fokuserer på det værktøj energipilen er, i forhold til en positiv effekt på klima, miljø, energi med videre.

Tiden er oplagt til at tage pilens positive nyttevirkninger i brug og det bliver aldrig mere oplagt, at anvende denne energiafgrøde i kampen for et bedre miljø og en større energiproduktion på dansk jord.

I dag eksporterer vi energipil, maskiner til renholdelse, beplantning og til at høste med til Ukraine, Polen, Tyskland og flere lande.
Vi henter maskinerne i Italien og Brasilien, tager dem hjem til Nordjylland for så at udvikle på dem og sende dem afsted igen. Men det udstyr vil sælger til eksport kunne vi jo med fordel også sælge til piledyrkning i Danmark.

Vi har gennem de sidste mange år desværre oplevet manglende politisk handling og indenfor fem år har vi oplevet ikke mindre end seks ændringer af rammevilkårene....det holder ikke!
Det trods det faktum at forskerne hele tiden peger på pil som en meget væsentlig faktor til at reducere udvaskning af kvælstof og påvirke klimaregnskabet positivt, men ikke mindst gavne miljøet!

Piledyrkning er ikke sexet og smart som eksempelvis vindmøller.
Det er komplekst at dyrke pil, men det virker og nu har vi en rapport, der synliggør dette, vel at mærke bestilt af politikerne.
Derfor håber vi på politisk handling nu, hvor rapporten dokumenterer effekterne af dyrkningen af energipil.
Rapporten kan læses på www.bioenergi.dk

Tekst: Henrik Bach, Nyvraa Bioenergy

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.