luft

frank rosager maria tuxen hedegaardFrank Rosager, direktør i Biogas Danmark

 

Ny analyse fra Copenhagen Electric viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der giver de markant største klimagevinster. Biogasbranchen har kapacitet til at levere ny ustøttet biogas til transportsektoren i 2025. Derfor opfordrer Biogas Danmark de politiske partier til at forhandle et mere ambitiøst, bæredygtigt og teknologineutralt CO2-fortrængningskrav på plads. Det vil være den sikre vej til at opnå en sikker indfrielse af 2025-klimamålet og være nødvendigt for at matche de væsentligt højere krav til transportsektoren i Tyskland.

 

En række partier har truet med at forlade forhandlingerne om 2025-klimamålet, idet de savner højere ambitioner om at indfri klimamålsætningerne. Forhandlerne bør dog blive i forhandlingsrummet og arbejde hurtigt for en mere ambitiøs plan for indfrielse af klimamålet for 2025. Selv om der er kort tid, kan det stadig nås, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

– En ny livscyklusanalyse udført af COWI for Copenhagen Electric viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der giver de markant største klimagevinster. Derfor bør forhandlerne gå efter et ambitiøst og teknologineutralt CO2-fortrængningskrav, der begrænser 1. generations biobrændstoffer og skaber grundlag for øget anvendelse af biogas, el og andre grønne drivmidler i transportsektoren, siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.

Et teknologineutralt CO2-fortrængningskrav leverer med garanti og er den mest sikre og billigste vej til at nå reelle CO2-reduktioner i transportsektoren. Det vil give konkurrence mellem grønne drivmidler og er lovkrav, som drivmiddelleverandørerne er forpligtede til at opfylde. Medtages el, så bliver CO2-fortrængningskravet endnu billigere, fordi det sikrer høj konkurrence mellem el, biobrændstoffer, Power-to-X-brændstoffer og biogas. Dette er allerede i dag tilfældet i det tyske fortrængningskrav.

Kan dækkes med biogas fra to biogasanlæg
– En forhøjelse af CO2-fortrængningskravet med fx 1,2 procentpoint alle år frem mod 2030, kan dækkes af biogas fra blot to nye biogasanlæg, og flere biogastankstationer kan etableres hurtigt. Så ved en politisk aftale i år vil det være fuldt ud realistisk at nå 2025-målet ved at gøre CO2-fortrængningskravet mere ambitiøst, fastslår Frank Rosager.

CO2-fortrængningskravet kan kun opfyldes med ustøttede drivmidler, og der skabes dermed et markedstræk for bæredygtige ustøttede drivmidler, hvor biogas er et af dem. Biogasbranchen er mere end klar til at levere den ustøttede biogas til transportsektoren, uden at der bliver mangel på biogas til andre sektorer. Lige nu er der ekstra kapacitet i branchen grundet en forsinkelse på mere end et år for de aftalte støtteudbud. Men det forudsætter naturligvis, at CO2-fortrængningskravet hæves permanent, så der bliver en vis sikkerhed for investeringerne, lyder det fra Frank Rosager.

Bør matche klimakrav til tysk transportsektor
Der er også et behov for væsentligt højere ambitioner for det danske CO2-fortrængingskrav på grund af skærpede tyske klimakrav. De danske forslag i 2025-klimaforhandlingerne med blandt andet en forhøjet dieselpris vil ikke matche den tyske dieselpris, hvorved grænsehandlen med diesel i Danmark sandsynligvis forøges. I Tyskland øges CO2-afgiften på diesel fra 2023 til 2025, og i samme periode øges CO2-fortrængningskravet med 2,5 procentpoint til 10,5 procent. Beregninger fra biogasbranchen viser desuden, at CO2-fortrængingskravet kan opfyldes væsentligt billigere med ustøttet biogas, end der har været fremme i blandt andet Altinget.

Biogasbranchen kvitterer dog for, at der i forhandlingerne lægges op til, at ejere af biogaslastbiler kompenseres, når den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler træder i kraft 1. januar 2025.

– Det er positivt, at regeringen har foreslået en kompensation til ejere af biogaslastbiler, så de får en belønning for at have truffet det grønne valg. I det perspektiv er det særdeles uheldigt, at en forøgelse af energiafgiften på diesel må forventes også at medføre en forøgelse af energiafgiften på biogas – især fordi biogas også som det eneste grønne biobrændstof er pålagt CO2-afgift. Derfor opfordrer vi til, at man i forhandlingerne sikrer, at CO2-neutral ustøttet biogas som minimum fritages for den malplacerede CO2-afgift, siger Frank Rosager.

Livscyklusanalyse fra Copenhagen Electric
Livscyklusanalysen fra Copenhagen Electric sammenligner el, brint, biodiesel og biogas. Den viser, at biogas er det eneste grønne brændstof, der er klimaneutralt.
Find livscyklusanalysen her.

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

  • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
  • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
  • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.