luft

ret og vrang i co2 debatten
Anker Jacobsen er kendt i energikredse som en initiativrig person. Han udkommer med en bog som sætter klimaet i fokus og IPCC´s målemetoder og ikke mindst anvendelsen af disse under kritik.

 

Ny spændende bog forklarer på en enkel og oplysende måde om, hvad der er op og ned i klimadebatten ud fra faglige dokumentationer og i et sprogligt letlæseligt indhold.

Samtidig pointerer bogen, hvor vigtigt det er, at vi alle forholder os objektivt og fagligt til energi- og klima samt fødevareproduktion i Danmark og ikke kun tænker på os selv, men også de forpligtelser vi har over for resten af verden... - klimaet respekterer jo heller ikke grænserne!

Med titlen ”Ret og vrang i CO2 debatten” henvender bogen sig til den store gruppe af mennesker, der gerne vil vide hvordan tiltag påvirker CO2 balancen og dermed klimaændringerne.

- Jeg kan varmt anbefale denne bog til interessenter indenfor bioenergi og landbrug, ja for alle med interesse for vores fælles klima, som en bog der er letforståelig og letlæselig og som forklarer de mekanismer, der influerer på klimaet. Bogen bidrager samtidigt til et sagligt og fagligt grundlag for løsninger, siger Kris Vetter, redaktør på bioenergiMAGASINET.

Forfatteren Anker J. Jacobsen er kendt i bioenergibranchen, som stifter af virksomheden Cool Sorption A/S og Ammongas A/S.

Anker Jacobsen har han en master i proceskemi fra DTU og 40 års erfaring med klimateknologi og sidst men ikke mindst et brændende ønske om, at man betragter klimaet ud fra et fagligt og objektivt saglig grundlag, så vi får valgt de rigtige løsninger, der kan bringe os på rette spor.

Bogen har et vigtigt budskab
I bogen kommer forfatteren ind på mange af de dilemmaer som indgreb og tiltag kan medføre.
Ligesom han forklarer hvorfor IPCC´s principper for måling utilsigtet anvendes som styreværktøj med fatale følger for klimaet i de enkelte lande.
Hvordan bevæger kulstof sig rundt i vores verden og hvordan gavner nogle tiltag, mens andre tiltage er direkte skadelige for klimaet?
Bogen kommer også ind på den naturlige konflikter, der kan være mellem hensynet til klimaopretningen på den ene side, og diverse miljøaspekter på den anden side.
Bogen er netop udkommet udkommet, så bestil dit eksemplar med det samme.

NB: Gratis anmelder-eksemplar mod betaling af porto sendes til boghandlere, forskningsinstitutter, universiteter, journalister m.fl.

Bogen kan købes efter udgivelse fra den 5.7.23 hos flg. forhandlere: De danske boghandlere, www.gucca.dk, www.saxo.dk m.fl.

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2023 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.