luft

gaslastbil

Klimarådet har netop afleveret en rapport, som ikke ser biogas som drivmiddel til vejtransporten i Danmark.
Derfor har vi stillet rådet spørgsmålet hvorfor?

 

Klimarådet siger:
”Klimarådet er ikke uenig i, at biogas kan reducere transportens udledninger på den korte bane, men transporten vil tage biogaspotentialet fra andre sektorer, og dermed vil effekten på Danmarks samlede udledninger være nul eller i bedste fald beskeden. Klimarådet vurderer desuden, at der hverken nu eller på længere sigt vil være nok bæredygtige biomasseressourcer på europæisk plan til for alvor at drive den tunge vejgodstransport. Hvis vi satser på gas, kan det i værste fald ende med at blive en fossil blindgyde, hvor vi øger forbruget af naturgas, fordi der ikke er nok biogas. Det er dog vigtigt at påpege, at dette ikke betyder, at der ikke er behov for at producere biogas – for det er der. Biogassen er bare bedre brugt i andre sektorer. Biogas kan med andre ord fortsat spille en vigtig rolle i andre sammenhænge, f.eks. i industri- eller energisektoren.”

Biogas Danmarks og Nofoss svar:
Det er jo netop en helt forkert antagelse, at transporten tager biogaspotentialet fra andre sektorer.
For det første er der ikke støtte til biogas til transport, så den biogas, der bliver produceret til transportsektoren, vil komme oven i den biogasproduktion, der får støtte.
Det med ressourcerne er heller ikke korrekt. I 2030 har vi et gasbehov på cirka 50 petajoule, mens vi har et samlet biogaspotentiale på 94 petajoule, så der er rigelige bioressourcer til både transporten, industrien og energisektoren.
Jeg/vi er heller ikke enig i argumentet om de begrænsede europæiske ressourcer. Hvis biogas blot kan dække 5-10 procent af transportsektorens behov på europæisk plan, så vil det være et kæmpe skridt frem. Biogastankstationer afskrives på højst 10 år, mens lastbilerne typisk afskrives på seks år, så markedet kan bare skifte over på el, når ellastbilerne er klar.
Derfor bør man igangsætte anvendelsen af biogas til især tung transport nu, da teknologier og køretøjer er klar ligesom vognmændene ønsker at bidrage til klimaet nu.

 

Klimarådet siger:
I 2030 skal man jo heller ikke starte med at skifte gaslastbilerne, når der er fortsat er masser ad diesellastbiler, der skal skiftes i årene efter.

Biogas Danmarks og Nofoss svar:
Derfor har det med den fossile blindgyde ikke bund i virkeligheden.”

 

Klimarådet siger:
Når biogaslastbilen kommer mindre godt ud end batterilastbilen skyldes det to forhold. For det første ser Klimarådet på lastbiler købt i 2030, og det gør vi fordi mange af teknologierne til omstilling af lastbiltransporten stadig er umodne eller kun lige kommet på markedet. Frem mod 2030 forventes batterierne at falde markant i pris, og samtidig er elektricitet et meget billigt drivmiddel sammenlignet med diesel, biogas og andre. For det andet kigger Klimarådet på de samfundsøkonomiske omkostninger ved forskellige typer lastbiler. Det betyder, at vi ser på følgende omkostningskategorier: Indkøb af lastbil, servicere, drivmiddel, energidistributionsinfrastruktur og eksternaliteter som luftforurening og støj. Det betyder også, at der ikke inkludere afgifter og støttemidler. Støtten til biogas er i dag ret markant og gør, at biogas kan købes relativ billigt sammenlignet med prisen på naturgas, men samfundsøkonomisk er biogas markant dyrere end naturgas, hvis man ser på Energistyrelsens forventninger til energipriser frem i tiden. Alt i alt medfører det, at batterilastbilen samfundsøkonomisk set over hele lastbilens levetid i 2030 ser ud til at blive markant billigere end biogaslastbilen i 2030.”

Biogas Danmarks og Nofoss svar:
Udgangspunktet i hele Klimarådets argumentation er jo helt forkert. Det ser ud til, at eftersom ellastbilerne først for alvor kan være klar i 2030, så har Klimarådet valgt ikke at lave samfundsøkonomiske beregninger på lastbilerne før til den tid. Så det er en stor elektrisk hockeystav, Klimarådet er gået ud med.
Vores argument er jo netop, at biogaslastbiler kan levere store CO2-reduktioner her og nu.
Biogas til transport kan bidrage markant til delmålet i 2025 og levere endnu flere CO2-reduktioner frem mod 2030 – så vi hurtigst muligt får mindsket belastningen af både klimaet og vores vandmiljø.
Med hensyn til økonomien, så ønsker vi, at regeringen øger CO2-fortrængningskravet.
Så kan de forskellige brændstoffer konkurrere om at levere de billigste CO2-reduktioner, og der er ingen tvivl om, at biogas vil være godt med i denne konkurrence, netop fordi CO2-fortrængningskravet belønner brændstoffer, som giver en høj CO2-reduktion, siger Henrik Høegh Biogas Danmark.

 

Vognmændene er i fuld gang
Hvis ikke vi fortsætter den udvikling som allerede er igang med, at flere og flere lastbiler kører på biogas og venter med, at igangsætte udviklingen til efter 2030, bliver klimaet taberen og vi mister momentum med hensyn til den grønne omstilling i vejtransporten i Danmark.

Læs uddybende artikler i næste nummer af bioenergiMAGASINET.

 

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.