luft

henrik hoegh2020Regeringens forståelsespapir rummer spændende perspektiver for biogassen inden for klima, landbrug, tung transport og økologi.
Men intet kommer af sig selv.
Som branche skal vi levere en stor samlet indsats for at sikre biogassen sin naturligt stærke placering på den politiske dagsorden.

Regeringens mål om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent i 2030 åbner muligheder for biogassen. Det bliver afgørende for regeringen at vise hurtige resultater. Biogasbranchens styrke er, at en hurtig udbygning af biogasproduktionen kan bidrage ganske markant til at nå målet. Det samme kan nye initiativer til anvendelse af biogassen.

Forståelsespapiret omtaler transportsektoren generelt, men har ikke har fokus på den tunge transport. Der hersker en generel opfattelse af, at der ikke findes umiddelbare løsninger her som i persontransporten. Derfor har vi en stor opgave med at gøre opmærksom på, at biogas kan få den tunge transport i gang med klimaindsatsen her og nu. Det kan ske ved at lade markedet trække udviklingen gennem en afgiftsmæssig ligestilling af biogassen, når den leveres gennem naturgasnettet. Desuden medfører ligestillingen ikke de store afgiftstab for staten eller store omkostninger til forstærkning af elnettet, som elbilerne vil kræve.

Energistyrelsen vurderer, at den tunge transport udleder knap fire millioner ton CO2 om året i 2030. Hvis Danmark venter fem år, fordi man ønsker alternative teknologier, så vil der blive ophobet 19 millioner tons ekstra CO2 i atmosfæren. Derfor skal vi straks gå i gang med en hurtig omstilling til anvendelse af biogas. Det vil sikre, at lastbiler, busser og skibe bidrager til at nå de 70 procent i god tid inden 2030.
I følge forståelsespapiret skal bindende reduktionsmål forpligte landbruget til at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Samtidig vil regeringen anvende landbrugsstøtten til at skabe incitamenter for landbruget på klimaområdet.

I 2020 vil omkring 20 procent af husdyrgødningen blive afgasset i biogasanlæg. Det er oplagt at øge denne andel markant. Herudover er der potentiale for at nedbringe drivhusgasudledningerne fra den gylle, der allerede bliver afgasset – blandt andet ved gyllekøling og ved at gyllen sluses hurtigere ud fra staldene og ind på biogasanlæggene.

Samtidig får kommunerne mulighed for at leve op til deres genbrugskrav med recirkulering af næringsstoffer fra madaffald.

Regeringen og dens støttepartier har også sat et mål om at fordoble det økologiske landbrugsareal. I en situation, hvor det økologiske landbrug bremses af mangel på næringsstoffer, er det oplagt at udvide og bygge nye biogasanlæg – især på Sjælland – så de økologiske landmænd her kan få den nødvendige gødning.

Oven i indsatsen for at placere biogassen på de dagsordener, der følger i kølvandet på forståelsespapiret, har vi en stribe helt konkrete områder, hvor Biogasbranchen skal varetage medlemmernes interesser i efteråret. Fokusområderne er nedlukning af den hidtidige støtteordning, en begrænset pulje til ny biogas, en kommende dansk gasstrategi, implementering af EU’s nye VE-direktiv i 2021 samt fosforudfordringerne og det fremtidige biomassegrundlag.

Det bliver et efterår med mange vigtige beslutninger! – og husk så lige – er du ikke medlem, så meld dig ind i dag!
Jo flere medlemmer vi kan mønstre, jo større er branchens politiske gennemslagskraft!

Kommentar-arkiv

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2023 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.