luft

henrik hoegh2020Meget tyder på, at teknologispecifik produktionsstøtte – som vi hidtil har kendt det – formentlig ikke bliver vejen frem for at sikre en fortsat stigende produktion af vedvarende energi i Danmark.
Nedlukningen af den aktuelle støtteordning til biogas er udtryk herfor.

Når vi i Biogasbranchen taler med både centrale politikere og embedsmænd, så påpeges det igen og igen, at det billigste er at sikre konkurrence enten via markedstræk eller ved teknologineutrale udbud.

På denne baggrund er det Biogasbranchens strategi, at markedet i fremtiden får mulighed for at trække en ny biogasproduktion til gavn for såvel klimaet som hele den grønne omstilling i Danmark.

Det kommer til at kræve en kombination af afgiftsomlægninger og krav til markedet om gradvist at reducere CO2-udledningen fra fossile brændstoffer.

Derfor arbejder vi i Biogasbranchen for, at klimaloven og den kommende klimahandlingsplan sætter de bedst mulige rammer for, at virksomheder og forbrugere kan yde deres bidrag til at trække udviklingen i den rigtige retning, uden at dette får dramatiske økonomiske følger for dem.

Et nyt væsentligt virkemiddel vil være at stille stigende krav til brændstofleverandørerne og energihandelsselskaberne om at reducere CO2-indholdet i deres leverancer til de forskellige forbrugergrupper.

For eksempel kan det kræves, at gashandlernes gasleverancer til fjernvarme og individuel varmeforsyning skal baseres på 20 procent CO2-neutrale gasser i 2021, stigende til 70 procent i 2030 og 100 procent i 2050.
Systemet kan implementeres i alle sektorer – også el- og transportsektor – og indfasningshastigheden skal tage højde for økonomien i de enkelte forbrugergrupper, for eksempel industriens konkurrenceevne.

Kravsystemet vil tvinge energihandelsselskaberne til at indkøbe energi med lavt CO2-indhold og dermed levere det nødvendige markedstræk.

Drivkraft Danmark – der er brancheorganisation for landets tankstationer – har netop lanceret, at dette system vil være det rette til at drive transportsektoren mod CO2-neutralitet. Kunderne vil opleve en gradvis prisstigning, men kan i en periode kompenseres via sparede afgifter.

CO2-afgiften er i dag ubetydelig i forhold til energiafgiften og afspejler slet ikke samfundets betalingsvilje for at undgå klimagassernes konsekvenser. En kraftig forhøjelse af CO2-afgiften kompenseret med reducerede energiafgifter vil derfor være et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Inden for den tunge transport kan vi se, at energiafgifterne er med til at fastholde transporten på diesel, da vognmændenes afgiftsbetaling stiger markant ved et skift til biogasdrift.

En ligestilling af afgifterne mellem diesel- og biogasdrift pr. kørt kilometer vil ikke koste staten et provenutab, men fjerne en af de blokeringer, som en række store virksomheder har påpeget de senere år. Det er et tiltag, der for længst er gennemført i vores nabolande.

Biogas har et væld af bæredygtige og fleksible styrkepositioner, som prissat korrekt i markedet vil give et markant træk for ny biogasproduktion. Det gælder i den tunge transport, i energisystemet og i industrien, da biogas på alle områder kan løfte de svære udfordringer, som elektrificering kun kan klare en del af. Derfor mener vi i Biogasbranchens bestyrelse, at etableringen af markedstræk også er den bedste vej frem for at sikre såvel de eksisterende biogasanlæg som en forøget produktion i fremtiden.

Kommentar-arkiv

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2023 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.