luft

henrik hoeghPå årets generalforsamling blev Henrik Høegh valgt til ny formand for Foreningen Biogasbranchen. Han afløser Aksel Buchholt på posten (se omtalen i bioenergiMAGASINET marts 2018).

BioenergiMAGASINET bringer her Henrik Høeghs holdninger og motivation for at sige ja til formandsposten.

Biogas løser samfundsmæssige vigtige opgaver
Biogas er et meget vigtigt redskab til at løse nogle af de store samfundsudfordringer vi står med. Det gælder i forhold til klimaforandringerne, hvor transportsektoren og landbruget er to store udfordringer.
Det gælder ressourcedagsordenen og øget genanvendelse, hvor et meget vigtigt emne er næringsstofferne – og vi må heller ikke glemme kulstofindholdet i jorden.
Det gælder frigørelsen fra fossil energi. Og det gælder en fortsat udvikling mod et landbrug, som taber færre næringsstoffer til det omgivende miljø.
Biogas produceres også i dag af større energiselskaber, som løser en samfundsnyttig opgave med bæredygtig energiproduktion. De løser en vigtig opgave mellem biomasseleverandørerne og den danske energiforsyning.

Vi skal stå sammen i forening
Her kan brancheforeningen stå som den vigtige formidler af fælles interesser og ønsket om rimelige produktionsvilkår.
Alle i branchen kender lige så godt som mig den lange remse af fordele, der er ved at løfte i flok.
Jeg har gennem mit liv beskæftiget mig med mange af disse emner i forskellige sammenhænge. Som landmand og som folkevalgt i landbruget. Som folketingsmedlem og som minister. Og i dag som kommunalbestyrelsesmedlem og bestyrelsesmedlem i Dansk Affaldsforening.
Det lette er at tage skyklapper på og se udfordringer isoleret og hver for sig. Det spændende og perspektivrige er at tage fat på udfordringerne samlet og løse dem ud fra en helhedsbetragtning. Det er her biogassen kommer ind som et enestående godt redskab.

Klar til at tage fat
Det glæder jeg mig til at kunne tage fat på igen – og dermed følge op efter dygtige folk, der har trukket læsset siden jeg forlod Brancheforeningens bestyrelse i 2008 – efter jeg havde været formand siden 1999.
For vi har en opgave vi skal ud og vinde i de kommende uger og måneder, når vi skal sikre et godt energiforlig.
Men vi har også en anden særdeles vigtig opgave. Vi skal sikre vi har én stærk forening, som vi alle er fælles om og alle biogasaktører ser sig selv i. Den opgave er lige så vigtig.
Jeg går ydmygt til opgaven, men jeg forventer samtidig også, at de øvrige aktører og medlemmer af bestyrelsen har som mål, at vi trækker på samme hammel. Hvis ikke vi gør det – lytter til hinanden og går efter fælles løsninger, så får vi ikke den forening vi alle gerne vi have.

Med håbet om et godt samarbejde.

Med venlig hilsen
Henrik Høegh
formand for Foreningen Biogasbranchen

 

FAKTA OM HENRIK HØEGH

Henrik Børge Høegh er født 25. februar 1952 i Alsø, Lolland, søn af gårdejer Børge Høegh og Jytte Høegh.
Folketingsmedlem for Venstre i Sjællands Storkreds 13. november 2007 til 18. juni 2015.
Kandidat for Venstre i Guldborgsundkredsen 2007­-2015.

Parlamentarisk karriere

 • Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri 2010-2011.
 • Miljøordfører 2011-­2015. Medlem af Miljøudvalget,
 • Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Europa-udvalget og Klima­, Energi­ og Bygningsudvalget 2011-­2015.
 • Næstformand for Europaudvalget 2007­-2010. Medlem af Det Energipolitiske Udvalg, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold 2007-­2010.
 • Stedfortræder i Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse 2007-­2010.

Uddannelse og erhverv

 • Landmand, Fuglse fra 1974.
 • Landbrugsskole, Næsgård Agerbrugsskole 1974.
 • Landbrugsuddannelse, Canada 1973.
 • Landvæsenselev 1969­-1972
 • Realeksamen 1969.

Tillidshverv

 • Henrik Høegh har bla. været: Formand for Planteavlsudvalget på Lolland, Falster og Møn 1987­-1989.
 • Regionsformand for Landboforeningerne på Lolland, Falster og Møn 1989­-1999.
 • Medlem af bestyrelsen for Dansk Landbrug 1989-­2007, medlem af forretningsudvalget 1997-­2007, 1. viceformand 1998­-2007. Formand for ABED­Fonden 1989-­2010.
 • Formand for Landsudvalget for Planteavl 1991­-1999.
 • Medlem af Landbrugsrådet 1990-­2007 og medlem af præsidiet 1998-­2007.
 • Formand for Grønt Center, Holeby 2007-­2010.
 • Medlem af byrådet i Lolland Kommune fra 2014.
 • I dag er han 1. viceborgmester og næstformand i økonomi og teknisk udvalg i Lolland Kommune.
 • Bestyrelsesmedlem Dansk Affaldsforening

Kommentar-arkiv

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2023 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.