luft

graes

Evida sætter nu gang i forundersøgelser – såkaldte feasibility studies – af to brintrørledninger, som går på tværs af Jylland. Nærmere bestemt en rørledning mellem Esbjerg og Fredericia og en rørledning mellem Idomlund vest for Holstebro og Mariager Fjord med en nordgående forbindelse til Aalborg. Forundersøgelserne skal bl.a. afdække økonomiske og tekniske forudsætninger for etablering af brintrørledningerne.

”Det er en milepæl for udviklingen af en dansk infrastruktur til fremtidens energi, at vi nu sætter gang i disse forundersøgelser. Brint er udset til at være en af hjørnestenene i bestræbelserne på at kunne dække hele vores energiforbrug med grøn energi. Skal brintproduktion i stor skala kunne realiseres herhjemme, vil der være behov for infrastruktur til at transportere brinten mellem producenter og aftagere, og nu tager vi et vigtigt skridt,” siger Peter Kristensen, strategi- og udviklingsdirektør i Evida.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har med ”Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer” givet Evida og Energinet mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur. Og med de to forundersøgelser tager Evida et forberedende skridt til en mulig realisering af dansk brintinfrastruktur, der samtidig er et led i det forberedende arbejde frem mod, at den endelige rolle- og ansvarsfordeling falder på plads. En sådan infrastruktur efterspørges af aktører, der har planer for brintproduktion og anden Power-to-X-produktion herhjemme.

I Esbjerg er der med byens placering ud til Nordsøen og fremtidige markante mængder offshore-vindenergi flere storskala Power-to-X-projekter i støbeskeen. Omkring Fredericia er der ligeledes store ambitioner for produktion af Power-to-X-produkter til industri og grøn omstilling af tung transport. På sin vej mod Fredericia vil rørledningen passere Egtved, som er knudepunkt for Energinets gastransmissionsnet, og det giver på sigt mulighed for eksport af dansk brint til Tyskland. Rørledningen vil derved ikke alene kunne indgå i en fremtidig national brintinfrastruktur, som forbinder storskalaproducenter og -aftagere af brint, men ydermere understøtte opkobling af en dansk infrastruktur til et fremtidigt internationalt marked.

Længere nordpå er der på strækningen mellem Holstebro og Mariager Fjord adskillige brint- og Power-to-X-projekter på bedding, og samtidig er der god adgang til grøn el. Det samme gør sig gældende i Aalborg-området. Centralt imellem disse yderpunkter ligger et af Danmarks to store, underjordiske gaslagre, som forventes at kunne tilbyde brintlagring i stor skala.

Evida forudser generelt et marked, hvor Power-to-X-anlæg vil skyde op rundt omkring i landet med behov for lokal og regional infrastruktur, der forbinder producenter og aftagere af brint og CO2. Det er Evidas vurdering, at lokal brint- og CO2-infrastruktur efter godkendelse vil kunne etableres på 2-3 år og længere regionale strækninger inden for 4-5 år. Evida forventer desuden, at der vil være store synergier ved samtidig udvikling og drift af distributionsnet for metan, brint og CO2.

 

FAKTA
De jyske brintrørsstrækninger er på henholdsvis 90 km mellem Esbjerg og Fredericia, 135 km mellem Holstebro og Mariager Fjord via Skive og gaslageret i Ll. Torup, og 70 km mellem Ll. Torup og Aalborg.
Markedsaktører på strækningerne har tilkendegivet behov for tilgængelig brintinfrastruktur fra 2026 for at realisere deres planer.

Læs mere på evida.dk

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.