luft

DK2020 Danmarkskort Kommuner valgte 20190430Med inspiration fra verdens førende byer på området, skal 20 danske kommuner udvikle topambitiøse klimaplaner. Kommunerne er udvalgt til det danske klimaprojekt DK2020, som skal sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark. Bag DK2020 står foreningen Realdania, sammen med det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO.

Det er en blanding af store, mellemstore og små kommuner. De er fordelt over hele landet og tæller både landkommuner, kystkommuner og bykommuner. Og når det gælder kommunal klimaplanlægning, har de meget forskellige udfordringer og mål.

Men fælles for de 20 udvalgte kommuner i DK2020 er, at de vil sætte turbo under klima-ambitionerne, og at de nu skal i gang med at udvikle klimaplaner og -indsatser, der lever op til Parisaftalens mest ambitiøse målsætning om at stræbe mod en global temperaturstigning på under 2°C, og så tæt på 1,5°C som muligt.

De udvalgte danske kommuner er valgt blandt 31 ansøgere og kommer til at gå i fodsporene på nogle af de førende internationale byer på klimaområdet. På den måde kan de danske kommuner være med til at begrænse verdens udledning af drivhusgasser til gavn for både kommunerne selv, Danmark og resten af verden.

 

Klimaudfordringer skal løses med samarbejde
"Det er godt at se, at så mange forskelligartede danske kommuner tager ansvar for klimaet og vil være med i et projekt som DK2020. Der er stærkt brug for samarbejde på tværs af både Danmark og verdens byer, hvis vi skal løse de enorme klimaudfordringer, vi står overfor. Med DK2020 får danske kommuner mulighed for at lade sig inspirere af de bedste klimaløsninger i verden, og de bedste danske løsninger kan komme ud til resten af verden. Vi glæder os meget til at se resultatet af danske kommuners ambitiøse klimaarbejde", siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Det er rapporten "Deadline 2020" der er baggrunden for DK2020. Rapporten blev udgivet af det internationale bynetværk C40, sammen med konsulentbureauet Arup i 2016, efter Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40 procent af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner.

Efter at have udgivet Deadline2020 rapporten har C40 udarbejdet en global vejledning i, hvordan bynetværkets 94 medlemsbyer kan udarbejde klimaplaner, der kan levere Parisaftalens mest ambitiøse 1,5°C målsætning. Og det er denne globale og ambitiøse tilgang, der nu bliver mulig for 20 danske kommuner at realisere gennem DK2020.

 

Kommuner lærer af hinanden
En del af DK2020 vil foregå som såkaldt 'peer-learning', hvor de udvalgte kommuner får mulighed for at lære af hinanden og udveksle løsninger og erfaringer med andre deltagende kommuner. Samtidig får kommunerne teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere og tilpasse klimaarbejdet, så det lever op til C40s standard for klimaplanlægning.

Kommunernes klimaplaner vil bl.a. indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive klimaneutrale senest i 2050 og sætte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser i perioden. Planerne skal samtidig indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne ruster borgerne mod klimaforandringernes konsekvenser og fx minimerer risikoen for klimarelaterede oversvømmelser.

De 20 udvalgte kommuner mødes første gang til introworkshop i Middelfart den 23. maj.

DK2020 løber frem til april 2020. Målet er, at de udvalgte kommuner skal have Deadline2020-inspirerede klimaplaner med udgangen af 2020.

 

Udvalgte kommuner
Albertslund
Allerød
Assens
Fredericia
Frederiksberg
Frederikshavn
Helsingør
Høje-Taastrup
Jammerbugt
Køge
Lejre
Lemvig
Lolland
Middelfart
Randers
Roskilde
Samsø
Sønderborg
Vejle
Aarhus

 

Fakta DK2020
Målet med DK2020 er at hjælpe de udvalgte danske kommuner med at igangsætte klimaplanlægning med et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalens 1,5°C målsætning inspireret af det globale C40 program Deadline2020.

DK2020 er finansieret af Realdania med 5 mio. kr.

 

FAKTA Deadline 2020
Deadline2020 Rapporten blev udgivet i kølvandet af Parisaftalen, der blev underskrevet af 195 af verdens lande i 2015. Landene forpligtigede sig dermed til at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning under 2° C samt at stræbe mod en gennemsnitlig global temperaturstigning så tæt på 1,5°C som muligt.

Forskning fra FNs klimapanel IPCC og C40 har siden demonstreret, at forskellen mellem 2°C og 1,5°C er markant forskellig. Som et af mange eksempler vil et 2°C opvarmningsscenarie indebære, at 350-500 millioner af verdens befolkning oplever trusler mod deres fødevaresikkerhed sammenlignet med 35-50 millioner ved 1,5°C opvarmning.

Efter at have udgivet Deadline2020 Rapporten har C40 udarbejdet en global standard for, hvordan C40's 94 medlemsbyer kan udarbejde klimaplaner, der kan levere Parisaftalens 1,5°C målsætning.

På nuværende tidspunkt er omkring 50 storbyer i alle dele af verden i gang med at udvikle Paris-kompatible klimaplaner i samarbejde med C40.

Til dato har 8 byer udarbejdet klimaplaner: København, New York, London, Paris, Barcelona, Melbourne, Oslo og Stockholm.

 

C40
C40 Cities Climate Leadership Group er et netværk af 94 af verdens største og mest innovative byer, der samarbejder om at udvikle, udveksle og iværksætte løsninger på klimaområdet. Med afsæt i Parisaftalens 1,5° C målsætning arbejder C40 for at bevise, at den grønne omstilling i byer går hånd i hånd med øgede økonomiske muligheder og forbedret livskvalitet for borgerne. C40 har hovedsæde i London. Siden 2017 har organisationen haft et kontor i København.

 

CONCITO
Danmarks grønne tænketank CONCITO blev stiftet i september 2008. CONCITOs formål er at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITO ønsker at bygge bro mellem klimaløsningerne i Danmark og den globale grønne omstilling, både ved at bringe danske og nordiske løsninger ud internationalt og ved at bringe vigtig global viden ind i en dansk kontekst

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Seneste nyt

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2020 her

 

Biogas Danmark

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.