luft

vogelsang

Vogelsang har leveret et premix-anlæg til Brdr.Thorsens biogas-anlæg på Djursland

Anlægget er af typen PreMix og udviklet til håndtering og bearbejdning af en hel række biomasser.
Konceptet består af fire kombinerede bearbejdningstrin i en kompakt enhed til indfødning af biomasser.
Det består af en servicevenlig ekscentersnekkepumpe med vådmacerator/neddeler og removal system.

Enkelt og meget funktionelt system
I tilfældet hos Brdr. Thorsen Biogas er der kun tale om, at anlægget skal bearbejde og tildele halm til gyllen.
Det foregår enkelt og let ved at traktorføreren fra halmstakken på det udendørs planlager læsser op i et BvL Combimix ”skubbebord”.
Ved hjælp af en snegl tilføres tør biomasse til PreMixen, hvor gyllen tilføres.
Biomassen/halmen forarbejdes til en yderst bakterietilgængelig, homogen og pumpbar masse som herefter kan indfødes til flere reaktorer.
Let at vedligeholde og lavt energiforbrug
PreMix anlægget integreres let i eksisterende anlæg såvel som nybyggede og er kendetegnet ved høj service- og vedligeholdelsesvenlighed samt lavt energiforbrug.
Dette reducerer driftsforstyrrelser med driftstab til følge.
Det er let at komme til, at reparere på såvel pumpe som skæreenhed. Pumpen kan drejes uden at adskille tilslutningsflanger og rørledninger.

Separation
Fremmedlegemer udskilles før den integrerede pumpe og kan med et removal system udtømmes under normal drift.

Mixning og neddeling
Halm og andre biomasser blandes let med flydende masse og mixes til homogen biomasse og neddeler samtidig grove og fiberholdige faststoffer.

Indfødning
Den velforberedte homogene masse uden fremmedlegemer tilføres let via rørledning til op imod flere reaktorer.

Endelig et anlæg der fungerer
Hos Brdr. Thorsen begyndte man allerede med at anvende PreMix anlægget fra Vogelsang tilbage i uge 6 og er nu her 2 måneder efter særdeles tilfredse med anlægget.
- Vi har været i gang med produktion af biogas siden år 2000 og har derfor en lang række erfaringer med, hvad der virker, og hvad der i høj grad ikke virker, når man taler om indfødning af biomasse til et biogasanlæg, siger driftsleder Steffen Thorsen (søn af Kristian Thorsen).
Steffen er vokset op med landbrug, maskinstation og biogasanlæg. Han har de sidste tre år haft medansvaret for den daglige drift af biogasanlægget, men har før den tid gået i faderens fodspor og suget erfaring og viden til sig.

- Det startede reelt set for cirka to et halvt år siden med, at vi begyndte med at overveje, hvordan vi bedst fik udrådnet halm, så det kunne indgå som råvare til biogasproduktionen.

- Da vi driver en større maskinstation og i forvejen oparbejder store mængder halm, som leveres til flere varmeværker, var det jo oplagt at udnytte halm af en lidt ringere kvalitet til biogasproduktion, siger han.

Brdr. Thorsen har forsøgt og afprøvet meget udstyr til forarbejdning af halm uden optimal succes.
Man forsøgte sig også med manuel indfødning af halm direkte i en af reaktorerne.
Halmen var forinden knust i en Haybuster.
Erfaringer her var positive, hvorfor man var klar til at gå skridtet videre.

- Efter en studietur til Tyskland i sommeren 2015, hvor vi med selvsyn så PreMix anlægget fra Vogelsang i aktion, var vi ikke i tvivl, fastslår han.

- Vi fik etableret og tilkoblet anlægget og må sige, at det fungerer efter hensigten. Anlægget er meget enkelt og funktionelt og udmærker sig ved minimal vedligeholdelse og lavt energiforbrug, konkluderer han slutteligt.

Læs artiklen om Brdr. Thorsen og Djurs Bioenergi i maj-nummeret af bioenergiMAGASINET.

FAKTA

I alt 25.000 tons halm (svarende til ca. 50.000 bigballer) oparbejdes af Brdr. Thorsen årligt.
Cirka 30% af halmen under tag, hvorfor den resterende del kan være af varierende kvalitet.
Biogasanlægget får tilført 5t halm + 30 m3 gylle pr. time når anlægget kører.
10 tons halm doseres til anlægget pr. døgn svarende til 2 timers drift med anlægget pr. dag.
Indtil nu er der anvendt cirka 350 tons halm siden opstarten.
Den mixede biomasse er på 15% tørstof.
Lavt energiforbrug på kun 55-60Kwh/time når anlægget kører.
Opholdstid i reaktorerne 150 dage.
BvL Combimix skubbebord med 90m3 lagerkapacitet der via snegl tilfører tør biomasse til PreMixen, hvor gyllen tilføres.

 

vogelsang

Kontakt:
Niels Agerbo Nielsen
Tlf. 2968 5586 / 9681 2216
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.vogelsang-as.dk

 

Tekst og foto: Kris Vetter.

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.