luft

rema1000

Benny Engelbrecht indviede idag fredag den 27 august en ny biogastankstation til lastbiler fredag den 27. august. Tankstationen er en del af en grøn transportkorridor, der muliggør tung varetransport mellem København og Aarhus med biogas som brændstof. Projektet har fået støtte fra Vejdirektoratets pulje til omstilling af erhvervstransport.

FAKTA:

  • Gasdrevne lastbiler er en hyldevare på det europæiske marked, og de kan uden videre anvende danskproduceret biogas.
  • Dansk biogas fremstilles typisk af husdyrgødning samt affaldsprodukter fra husholdninger og industri.
  • Gylle fra 75 køer kan levere biogas nok til, at en biogaslastbil kan køre 60.000 km om året.
  • Potentialet for bæredygtig biogas i Danmark er mere end en halv gang større end behovet for gas i industri og energisektor. Så det er vigtigt at biogassen bliver anvendt i den tunge transport, hvor der er behov for reduktion af CO2-udledningen
  • CO2-fortrængningskravet betyder, at brændstofleverandørerne af Folketinget er blevet pålagt at reducere CO2-udledningen fra brændstoffer til transport med en gradvist stigende procentandel frem mod 2030. Fra 2022 skal CO2-udledningen reduceres med 3,4 procent, hvilket er så lavt, at det kan opfyldes alene med fødevarebaserede biobrændstoffer som rapsolie.

– Det danske ambitionsniveau skal øges væsentlig i de kommende år – dels bør man udfase rapsolien og anden madolie hurtigst muligt og samtidig genindføre kravet om brug af avancerede biobrændstoffer, fortsætter Henrik Laursen.

Samtidig understreger han, at biogassektoren i Danmark har både kapacitet og ressourcer til at understøtte et markant mere ambitiøst CO2-fortrængningskrav.

– Vi kan sagtens levere mere biogas, end der er behov for, men ustøtttet biogas skal have markedsvilkår, der ikke kun sikrer en rimelig økonomi, men også at vi får løst de store klimaproblemer i Danmark. Lige nu vil det give mere mening at sende ustøttet dansk biogas til eksempelvis Tyskland, men det bidrager ikke til at reducere klimagasserne i den danske transport, siger Henrik Laursen.

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.