luft

Seneste nyheder

bioenergiMAGASINET april online


 

lastbil mod lyset

En fremtidssikret infrastruktur skal understøtte den grønne omstilling af transportsektoren.
Partierne er derfor enige om at forhøje puljen med 50 mio. kr. i 2020.


Samtidig fremrykkes udmøntning af de resterende midler i Pulje til grøn transport til 2020 og 2021.
Konkret prioriteres 100 mio. kr. i 2020 og 375 mio. kr. i 2021 (opgjort i 2020-priser og inklusiv afledt afgiftstab), som bl.a. finansieres af midler fra puljen i senere år.
Fra 2022 og frem er der afsat 30 mio. kr. årligt til afledt afgiftstab.
Partierne er enige om, at midlerne målrettes ladeinfrastruktur, tung transport og færger, og at puljen udmøntes efter sommerferien.
Udmøntningen af puljen skønnes at medføre en samlet CO2e-effekt på ca. 0,1 mio. ton i 2025 og 2030.

Aftalepartierne noterer sig, at regeringen forud for forhandlinger om klimaaftale vedrørende transportsektoren vil drøfte med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, hvordan der kan sikres en hurtig overgang til i kommuner og regioner alene at anvende 0-emissionskøretøjer.

100 procent grøn gas i 2027

har danmark en sikker energiforsyning16.marts2022nyeste 1DI Grøn Gas forslag til at Danmarks gasforbrug bliver 100 procent grønt i 2027.

Se den her...

Har Danmark en sikker energiforsyning?

har danmark en sikker energiforsyning16.marts2022nyeste 1Spændende analyse udarbejdet af seniorrådgiver Finn Laurizen

AXCELFUTURE
Erhvervslivets tænketank

Se den her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

  • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
  • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
  • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.