luft

lastbil mod lyset

En fremtidssikret infrastruktur skal understøtte den grønne omstilling af transportsektoren.
Partierne er derfor enige om at forhøje puljen med 50 mio. kr. i 2020.


Samtidig fremrykkes udmøntning af de resterende midler i Pulje til grøn transport til 2020 og 2021.
Konkret prioriteres 100 mio. kr. i 2020 og 375 mio. kr. i 2021 (opgjort i 2020-priser og inklusiv afledt afgiftstab), som bl.a. finansieres af midler fra puljen i senere år.
Fra 2022 og frem er der afsat 30 mio. kr. årligt til afledt afgiftstab.
Partierne er enige om, at midlerne målrettes ladeinfrastruktur, tung transport og færger, og at puljen udmøntes efter sommerferien.
Udmøntningen af puljen skønnes at medføre en samlet CO2e-effekt på ca. 0,1 mio. ton i 2025 og 2030.

Aftalepartierne noterer sig, at regeringen forud for forhandlinger om klimaaftale vedrørende transportsektoren vil drøfte med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, hvordan der kan sikres en hurtig overgang til i kommuner og regioner alene at anvende 0-emissionskøretøjer.

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.